Nyhed 28.03.2019

Godt resultat i Velliv Foreningen

Velliv Foreningen fik et godt resultat i 2018. Repræsentantskabet i Velliv Foreningen har besluttet at udbetale 204 mio. kr. i kontant medlemsbonus, mens 51 mio. kr. går til almennyttige uddelinger til mental sundhed.
_C2A9573.jpg

Velliv Foreningens repræsentantskab har på mødet den 28. marts godkendt årsrapporten for 2018.

Resultatet på 167 mio. kr. i 2018 skyldes i høj grad den succesfulde investering i pensionsselskabet Velliv. Velliv Foreningen øgede sidste år ejerandelen fra 25 til 70 procent, hvilket har været med til at styrke foreningen i et år, hvor alene aktieinvesteringer gjorde det til et udfordrende år for mange andre. Velliv Foreningen øger i 2019 ejerandelen fra 70 til ca. 81 procent i forbindelse med, at pensionsselskabet Velliv tilbagekøber og annullerer aktier fra Nordea.

Repræsentantskabet i Velliv Foreningen kan hvert år vælge at udbetale en del af foreningens overskud som kontant medlemsbonus. Sammen med midler fra et overført overskud, besluttede repræsentantskabet at udbetale 204 mio. kr. til medlemmerne, der alle er kunder i Velliv.

Repræsentantskabet besluttede samtidig, at 51 mio. kr. skal gå til almennyttige uddelinger til fremme af mental sundhed særligt i arbejdslivet.

Peter Gæmelke fortsætter som formand for bestyrelsen, ligesom Kent Petersen fortsætter som næstformand. Cathrine Riegels Gudbergsen og Finn Andersen var ikke på valg, mens Ane Skytte Leth Hendriksen og Peter Lindholm Sørensen blev genvalgt og Kurt H. Jørgensen blev nyvalgt.

Peter Gæmelke glæder sig over den succesfulde investering i Velliv, der også i 2019 gør det muligt at udbetale medlemsbonus og støtte mental sundhed.

”Det gode afkast af den store aktieinvestering i Velliv har afgørende betydning for dette års positive resultat i Velliv Foreningen, hvor medlemmerne kan se frem til en samlet bonus på 204 mio. kr. Ved at afsætte 51 mio. kr. til almennyttige aktiviteter til mental sundhed, kan Velliv Foreningen samtidig gøre en forskel, der ikke alene er for medlemmerne, men for alle danskere,” siger Peter Gæmelke.

Bonus til maj og mental sundhed hele året

Medlemmerne af Velliv Foreningen vil få glæde af bonusudbetalingen i slutningen af maj, hvor der udbetales et kontant beløb til de enkelte medlemmers NemKonto. Medlemmerne kan på denne måde selv bestemme, hvad deres bonuskroner skal bruges til: Forbrug, fri opsparing eller et ekstra indskud på pensionskontoen.

Den almennyttige støtte til mental sundhed har siden starten i sommeren 2018 allerede resulteret i 50 store og små projekter, der på lokalt og nationalt plan gør en forskel for mental sundhed særligt i arbejdslivet. Der uddeles støtte til almennyttige projekter tre gange om året. Næste ansøgningsfrist er 1. maj og sidste mulighed i 2019 er den 9. september.

Om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har 344.000 medlemmer, som er kunder i pensionsselskabet Velliv. Foreningen blev stiftet i 2015 med en formue på 8 mia. kr. Siden stiftelsen har foreningen besluttet strategi og governance. Velliv Foreningen ønsker at sikre en stærk demokratisk basis gennem engagement og valgdeltagelse blandt medlemmerne, medlemsbonus og andre medlemsfordele. Foreningen arbejder også for at fremme danskernes mentale sundhed gennem almennyttige uddelinger. Foreningen ejer nu ca. 81 procent af Velliv.

Yderligere oplysninger

Peter Gæmelke, bestyrelsesformand i Velliv Foreningen og næstformand i bestyrelsen for Velliv, 40175287, pg@roj-landbrug.dk

Lars Wallberg, direktør for Velliv Foreningen, 23441940 / 22600715, law@vellivforeningen.dk