Nyhed 25.03.2021

Velliv Foreningen udbetaler 280 mio. kr. i medlemsbonus og støtter mental sundhed med 70 mio. kr.

Velliv Foreningens medlemmer kan glæde sig til udbetaling af medlemsbonus i maj og foreningen fortsætter arbejdet med at styrke den mentale sundhed.
Rep. møde F 2021.jpg

Repræsentantskabet i Velliv Foreningen har på mødet d. 25. marts godkendt årsrapporten for 2020 samt bestyrelsens indstilling til udbetaling af medlemsbonus og almennyttige uddelinger til fremme af danskernes mentale sundhed.

Foreningen kommer ud med et overskud på 348 mio. kr. Bestyrelsen har derfor indstillet, at der udbetales 280 mio. kr. til medlemsbonus, og at der afsættes 70 mio. kr. til almennyttige uddelinger.

”Velliv Foreningen har på trods af de omskiftelige tider præsteret et flot overskud. Vi er stolte af, at foreningen med årets bonus samlet set runder 1 mia. kr. i form af kontant bonus til medlemmerne i foreningens femårige levetid. Desuden har vi støttet projekter, der styrker den mentale sundhed i Danmark med samlet mere end 270 mio. kr. Det gør helt sikkert en forskel, og vi glæder os til at fortsætte,” siger formand for Velliv Foreningen Peter Gæmelke.

Med det fastlagte beløb for bonus og almennyttige uddelinger fastholdes princippet om, at foreningens medlemmer modtager 80 % af foreningens overskud som medlemsbonus, mens 20 % investeres i almennyttige aktiviteter, der fremmer trivsel og mental sundhed.

”Vi har lagt vægt på at efterkomme Finanstilsynets henstilling, om at finansielle virksomheder udviser tilbageholdenhed med udbyttebetaling og bonusudlodninger. Den besluttede overskudsdisponering er afbalanceret, da den resulterer i en uændret solvensdækning og en nogenlunde uændret bonussats. Det vurderer vi er fornuftigt i tider som disse,” siger Peter Gæmelke.

Valg til bestyrelsen

På repræsentantskabsmødet blev der også afholdt valg til tre af bestyrelsens syv pladser. Seks medlemmer af repræsentantskabet havde valgt at stille op. Ane Hendriksen, Kurt H. Jørgensen og Peter Ulrik Jensen blev genvalgt og fortsætter i bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig med genvalg af Peter Gæmelke som formand og Kent Petersen som næstformand.

Medlemsbonus udbetales via NemKonto

Medlemsbonus udbetales ved direkte overførsel til medlemmernes NemKonto. Udbetalingen vil ske i maj måned. Bonussatsen for opsparingsbonus er beregnet til 0,14 % og alle medlemmer, der var kunder i Velliv både den 31. december 2020 og den 25. marts 2021 - ca. 350.000 personer, kan glæde sig til bonus. Medlemmer med en lille opsparing eller rene forsikringsordninger vil modtage en grundbonus på 125 kr.

Medlemsbonus fra Velliv Foreningen de tre sidste år:

204 mio. kr. i 2019

240 mio. kr. i 2020

280 mio. kr. i 2021