Nyhed 26.03.2018

Repræsentantskabsmøde 4. april: Godkendelse af årsrapport mv.

Repræsentanter i foreningen Norliv mødes onsdag den 4. april i København til det ordinære repræsentantskabsmøde. De skal beslutte fordelingen af overskuddet fra 2017 mellem bonuskroner til medlemmerne og almennyttige aktiviteter. Endvidere skal der besluttes governance efter købet af Nordea Liv og Pension.
_O9A6094.jpg

Når de medlemsvalgte repræsentanter mødes onsdag den 4. april i København, skal de blandt andet træffe beslutning om årsrapporten for 2017 og fordelingen af overskuddet.

Repræsentantskabet har tidligere vedtaget, at 80 procent af foreningens overskud skal udbetales som bonus til medlemmerne og 20 % skal gå til almennyttige aktiviteter, der styrker danskernes mentale sundhed. Repræsentantskabet har allerede på novembermødet i 2017 besluttet udbetalingsform og fordelingsprincipper for bonuskronerne til foreningens ca. 340.000 medlemmer. Det er derfor forventningen, at der allerede før sommer kan udbetales kontant bonus til medlemmerne.

Repræsentanterne skal også vælge medlemmer af bestyrelsen og beslutte bestyrelseshonorarer. Fire medlemmer er på valg, og som følge af det netop overståede repræsentantskabsvalg i de tre vestlige regioner er der nyvalg til en enkelt plads.

Efter foreningen Norlivs køb af 70 % af aktierne i Nordea Liv & Pension skal repræsentantskabet fastlægge en række governancebestemmelser, herunder forretningsordener, som regulerer den nye relation mellem foreningen og selskabet.

Endelig skal repræsentantskabsmedlemmerne beslutte om stemmeafgivelse på den kommende ordinære og ekstraordinære generalforsamling i Nordea Liv & Pension.

Repræsentanterne mødes kl. 12-20.00 på Tivoli Congress Center onsdag den 4. april 2018.