Nyhed 30.03.2023

Optimistisk syn på de kommende år – men ingen bonus i år

Repræsentantskabet i Velliv Foreningen har den 30. marts godkendt årsrapporten for 2022. Repræsentantskabet gav opbakning til bestyrelsens indstilling om ikke at udbetale medlemsbonus.
DSC00029.jpg

På mødet den 30. marts har Velliv Foreningens repræsentantskab godkendt årsrapporten for 2022, og vedtaget bestyrelsens indstilling om ikke at udbetale medlemsbonus. Årsagen til beslutningen er at finde i den høje inflation og den generelle usikkerhed på finansmarkederne.

2022 har økonomisk set været et exceptionelt udfordrende år. Inflationen i samfundet har været høj, og det har sammen med følgerne af krigen i Ukraine gjort finansmarkederne usikre. Det har betydet, at Velliv Foreningen for første gang ikke har haft overskud, og derfor heller ikke har mulighed for at udbetale bonus til medlemmerne.

Uddelinger til mental sundhed fortsætter i 2023

Velliv Foreningen har de seneste år ført en moderat uddelingspolitik og kunnet hensætte uddelingsmidler., Det betyder at trods et vanskeligt år uden bonus og nye midler til uddelinger, er det fortsat muligt at støtte den mentale sundhed på arbejdspladserne.

”Vi er glade for, at vi trods et hårdt år, har opsparede midler øremærket mental sundhed, og vi dermed ikke behøver at bremse det gode arbejde, der er sat i gang med at fremme den mentale trivsel på danske arbejdspladser,” siger Peter Gæmelke, bestyrelsesformand i Velliv Foreningen.

Flere år med bonus og støtte til mental sundhed

Velliv Foreningen har siden 2018 hvert år både kunnet udbetale bonus og støtte projekter rettet mod mental sundhed i arbejdslivet. Foreningen har udbetalt over 1,5 mia. kr. i kontant medlemsbonus og afsat mere end 380 mio. kr. til almennyttige uddelinger. I 2022 har der ikke været overskud til medlemsbonus og nye midler til uddelinger, men hensatte midler gør det dog muligt at fortsætte uddelingsarbejdet i 2023.

”De midler, Velliv Foreningen i 2023 vil uddele til projekter for at styrke den mentale sundhed, er så at sige ”gamle midler”, som ikke udspringer af årets resultat fra 2022. Midlerne stammer fra tidligere års overskud, hvor repræsentantskabet besluttede at afsætte 20% af overskuddet til donationer. De opsparede midler er derfor øremærket til almennyttige projekter:” forklarer Peter Gæmelke.

Optimistisk syn på de kommende år

Selvom 2022 har budt på økonomiske udfordringer, ser Velliv Foreningen optimistisk på 2023. Foreningen forventer, at det i de kommende år bliver muligt både at kunne udbetale bonus og afsætte midler til at fremme den mentale sundhed.

”Det er vigtigt at forventningsafstemme. Finansmarkederne vil altid svinge ud fra globale og ofte uforudsigelige forhold. Der vil derfor aldrig kunne gives garantier for, at der vil være overskud til bonus og donationer. Vores pensionsselskab Velliv er inde i en meget positiv udvikling og har stor kundetilgang. Alt i alt er vi fortrøstningsfulde, og ser positivt på 2023 så vi til næste år kan genoptage uddelingen af bonus og fortsætte vores vigtige donationer,” lyder det fra Peter Gæmelke.