Gå til sidens indhold

Spørgsmål om medlemskab af Velliv Foreningen

 • Hvorfor er jeg medlem af Velliv Foreningen

  Du er automatisk medlem af Velliv Foreningen, når du er pensions/forsikringskunde (forsikringstager) i Velliv (som tidligere hed Nordea Liv & Pension). Ophører dit kundeforhold til Velliv, ophører medlemskabet.

  Vi håber, at alle medlemmer vil engagere sig i foreningens aktiviteter, men det står dig frit for, om du ønsker at benytte dig af dine muligheder for at opnå indflydelse.

  Forsikringskunderne i Velliv betegnes som medlemmer i Velliv Foreningen, men foreningen fører intet medlemsregister. Foreningen modtager oplysninger fra Velliv om navn og adresse på forsikringskunderne i forbindelse med, at foreningen ønsker at skrive til medlemmerne. Det kan f.eks. være med information om rettigheder ved valg til foreningens repræsentantskab.

  Medlemskabet indebærer en række rettigheder, men som medlem har du ingen forpligtelser i forhold til Velliv Foreningen, og du bestemmer selv, om du vil udnytte dine foreningsdemokratiske rettigheder.

 • Hvis jeg har pension eller forsikring gennem en gruppeordning i Velliv, er jeg så medlem af Velliv Foreningen?

  Ja, hvis du er med i en gruppeordning i Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension), så er du kunde og dermed også medlem af Velliv Foreningen. Gruppeordninger kan eksempelvis være tegnet via foreninger eller arbejdspladser.

  Er du i tvivl, kan du altid kontakte Velliv på telefon 70339999 eller på Vellivs kontaktformular.

   

 • Er jeg som forsikret i Velliv altid medlem af Velliv Foreningen?

  Nej. Du er kun medlem af Velliv Foreningen, hvis du er registreret som forsikringskunde på en police og ikke, hvis du udelukkende er den forsikrede. En forsikringskunde er den person, der har tegnet en forsikringspolice og står registreret som forsikringskunde på policen.

  Den forsikrede er den person, der er dækket af forsikringen. I nogle tilfælde er dette én og samme person, i andre tilfælde er det to forskellige personer.


  Er du i tvivl, kan du altid kontakte Velliv på telefon 70339999 eller på Vellivs kontaktformular.

 • Er jeg medlem, hvis jeg ikke bor i Danmark?

  Hvis du er forsikringstager i Velliv, er du medlem af Velliv Foreningen, uanset hvor du bor. Hvis du er medlem, og ikke bor i Danmark, hører du valgmæssigt til i Region Hovedstaden.

  Det vil sige, at du vil kunne stille op til repræsentantskabet ved valget i Region Hovedstaden, og det er også dette valg, du har stemmeret til.

 • Hvad er den historiske baggrund for mit medlemskab?

  Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension) var oprindeligt et gensidigt livsforsikringsselskab i Tryg-koncernen. Dengang hed selskabet ”Tryg Forsikring, gensidigt livsforsikringsselskab”.

  I 1991 blev ”Tryg Forsikring, gensidigt livsforsikringsselskab” og det tilsvarende skadesforsikringsselskab omdannet til to aktieselskaber, Tryg Skade og Tryg Liv. Forsikringskundernes ret til indflydelse i selskaberne bevaret som indflydelse i det selskab, der ejede aktieselskaberne.

  Efterfølgende blev livsforsikringsselskabet Tryg Liv en del af Nordea-koncernen, men pensions/forsikringskunderne i Nordea Liv & Pension havde fortsat indflydelse i det ejerselskab (det nuværende TryghedsGruppen smba), der stadig ejede skadesforsikringsselskabet.

  Senest er dette ejerselskab, TryghedsGruppen smba, blevet opdelt, således at forsikringskunderne i Tryg har indflydelse i TryghedsGruppen smba, mens forsikringskunderne i Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension) har indflydelse i Velliv Foreningen (foreningen Norliv).

  Som forsikringskunde i Velliv har du mulighed for bl.a. at stemme og stille op til Velliv Foreningens repræsentantskabsvalg, at modtage bonus (såfremt foreningens repræsentantskab træffer beslutning herom), og at deltage i debatten om, hvilke aktiviteter – herunder almennyttige aktiviteter - foreningen skal beskæftige sig med.

 • Hvad laver Velliv Foreningen?

  Velliv Foreningen er et af Danmarks større medlemsbaserede pensions- og livsforsikringsselskaber med cirka 400.000 medlemmer og et aktivt medlemsdemokrati.

  Foreningen er etableret med en formue på 8 mia. kr. Foreningens bestyrelse har ansvaret for pleje af formuen med henblik på at skabe et godt afkast. I november 2016 besluttede foreningen at investere i Nordea Liv & Pension sådan at foreningen pr. 1. januar 2017 kom til at eje 25 % af selskabet. I december 2017 købte foreningen yderligere 45 % af aktiekapitalen i Nordea Liv & Pension, så den samlede ejerandel var 70 %.

  I 2019 opkøbte man den sidste del, således Velliv Foreningen nu er 100 % ejet af foreningen. 

  Afkastet af formuen skal ifølge foreningens strategi anvendes til bonusudbetalinger til medlemmerne og til almennyttige aktiviteter for at fremme god mental sundhed. Desuden varetager foreningen – bl.a. gennem repræsentation i Vellivs bestyrelse – medlemmernes interesser over for selskabet.

 • Hvad får jeg ud af at være medlem?

  Der følger ingen forpligtigelser med medlemskabet. Til gengæld har du en række demokratiske rettigheder, som giver dig mulighed for indflydelse på foreningens arbejde. Det kan f.eks. være hvordan foreningen sikrer kunderne en stærk kundestemme i kraft af bestyrelsesposterne i Vellivs bestyrelse.

  Desuden er Velliv Foreningens repræsentantskabsmedlemmer åbne over for input og dialog, og dermed har du en direkte adgang til at få indflydelse på, hvordan og for hvad foreningen skal arbejde.

  Indflydelsen opnår du enten ved at stemme, når der er valg til foreningens repræsentantskab i din region eller ved selv at stille op som kandidat.

  Foreningen kan desuden beslutte at udbetale medlemsbonus og gennemføre almennyttige aktiviteter til fordel for fremme af god mental sundhed.

 • Kan jeg melde mig ud?

  Du kan godt melde dig ud af foreningen. Det gør du ved at kontakte Velliv Foreningen på info@vellivforeningen.dk, hvorefter du modtager en erklæring, som du skal udfylde og sende til foreningen.

  Hvis du melder dig ud, mister du dine rettigheder, således at du ikke modtager en evt. bonusudbetaling fra foreningen og ikke bliver kontaktet vedr. valg til repræsentantskabet. Du kan altid melde dig ind i foreningen igen, så længe du opfylder kravene til medlemskab.

 • Hvordan hænger Velliv (det tidligere Nordea Liv & Pension) sammen med TryghedsGruppen?

  Nordea Liv & Pension er historisk forbundet med Tryg-familien og har tidligere været en del af den daværende Tryg forsikringskoncern. Nordea Liv & Pension var en del af Nordea-koncernen. 

  Frem til 6. august 2015, hvor Foreningen NLP (der siden har ændret navn til Norliv - Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension), blev stiftet, har alle kunder i Nordea Liv & Pension og Tryg automatisk været medlemmer af TryghedsGruppen. Med grundlæggelsen af foreningen Norliv fik kunderne i Nordea Liv & Pension deres egen selvstændige forening, og var derfor ikke længere medlem af TryghedsGruppen.

 • Hvor meget ejer foreningen af pensionsselskabet?

  I november 2016 besluttede Velliv Foreningen (dengang kaldet Foreningen Norliv) at investere i Nordea Liv & Pension sådan at foreningen pr. 1. januar 2017 kom til at eje 25 % af selskabet. I december 2017 købte foreningen yderligere 45 % af aktiekapitalen i Nordea Liv & Pension, så den samlede ejerandel var 70 %. I 2019 købte man den sidste del, så Velliv nu er 100 % ejet af foreningen.