Fil

When Music Speaks - Final Recommendations

Analyse: When Music Speaks: Mental Health and Next Steps in the Danish Music lndustry 4. Rapporten indeholder endelige anbefalinger til, hvad musikbranchen kan gøre for at sikre en sund branche, hvor
musikerne kan trives.

Sammendrag af rapport 4

Der er 3 overordnende anbefalinger for at øge trivsel og mental sundhed.

  1. Samarbejde
  2. Fællesskab
  3. Uddannelse i mental sundehed og empowerment.
Sammendrag af delrapport 4 på dansk