Fil

A Review of Models of Musicians' Mental Health Interventions

When Music Speaks: Mental Health and Next Steps in the Danish Music lndustry - part 2

''Når musikken taler: mental sundhed og næste skridt i den danske musikbranche” udarbejdet af Dr. George Musgrave, Dr. Sally Anne Gross & Dr. Daniel Carney i samarbejde med Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling. Rapporten 

Evaluering af effekten af eksisterende og anvendte indsatser i musiklivet.

Der er behov for peer-reviewed forskning om effektiviteten af mentale sundhedsinterventioner for musikere.

Gennemgang af globale mentale sundhedsinterventioner for musikere, som samler sig i fire modeller: telefonhjælpelinjer; forebyggende modeller; terapeutiske tilgange og peer support-modeller. Disse er ikke gensidigt udelukkende eller nødvendigvis udtømmende.

Rapporten præsenterer best practice-modeller, og foreslår at terapeutiske og peer support-modeller formentlig har bedst evidens.

Analyse i flere faser

Undersøgelsens fire dele:

Fase 1: Afdækning af omfanget af problemerne i forhold til mental sundhed og trivsel i branchen
Fase 2: Evaluering af effekten af eksisterende og anvendte indsatser i musiklivet
Fase 3: Analyse af ønsker og behov hos de danske musikere
Fase 4: Endelig rapport med konkrete anbefalinger til, hvad branchen skal gøre for at sikre en sund branche, hvor musikerne kan trives.

Find første del af undersøgelsen