Info

Sekretariatet er lukket i uge 29 og 30, og derfor udbetales der ikke penge i den periode. Gå til ansøgningssystem

Vores arbejdsplads

Søg 250.000 kr. til din arbejdsplads. Velliv Foreningen støtter den enkelte arbejdsplads i at arbejde med at forebygge mentale sundhedsudfordringer og styrke arbejdsfællesskab, trivsel og arbejdsglæde. Sæt gang i samtalen, styrk samarbejdet eller klæd lederne på til deres opgaver.

vi6_lille.jpg

Det kan I søge til

Velliv Foreningen støtter den enkelte arbejdsplads i at arbejde med at forebygge mentale sundhedsudfordringer og styrke arbejdsfællesskab, trivsel og arbejdsglæde.

Aktiviteterne skal tage afsæt i velafprøvede og praksisnære værktøjer og metoder, som understøtter virksomhedens mål om at skabe trivsel og fremme mental sundhed.

Det kan være:

  • Implementering af trivsels- og stresspolitik.
  • Trivselsundersøgelse for kortlægning af udfordringer og udarbejdelse af handleplan for forebyggende indsatser. Dog ikke lovpligtig APV.
  • Tidlig indsats til forebyggelse af stress.
  • Implementering af psykologisk sikkerhed.
  • Implementering af en positiv feedback- og feedforward kultur.

I kan søge til en indsats for hele arbejdspladsen eller en indsats målrettet, unge og førstegangsansatte, lederne eller seniorer.

Vær konkret i ansøgningen

Ansøgningerne skal tage afsæt i en konkret udfordring, og det skal beskrives, hvordan aktiviteterne kan løse udfordringen. Aktiviteterne skal være indsatser, metoder og værktøjer, der er velafprøvede, og som har vist sig effektfulde i tidligere lignende indsatser.

Beskriv tydeligt indholdet i de aktiviteter, I ønsker at gennemføre. I skal også tydeligt beskrive, hvilke tegn på forandringer I forventer at se på jeres virksomhed i hverdagen. Det er med til at sikre, at den viden og de erfaringer I får, bliver til nye rutiner og en ny praksis i hverdagen.

Få alle med

Velliv Foreningen ser gerne at ledere, HR-ansvarlige, medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter er engageret i ansøgningen. Ansøger kan samarbejde med eksterne konsulentfirmaer og rådgivere, men ansøgningen tegnes af arbejdspladsens ledelse, som også hæfter for en evt. bevilling.

Det kan I søge til

Trivselsundersøgelse for kortlægning af udfordringer og udarbejdelse af handleplan for forebyggende indsatser. Dog ikke lovpligtig APV.

Implementering af en stresspolitik.

Implementering af en positiv feedback- og feedforward kultur.

Kommende ansøgningsfrister

22. april 2024 kl. 23.59

22. august 2024 kl. 23.59

8. januar 2025 kl. 23.59

Send præansøgning nu

Bliv prækvalificeret

I skal anmode om prækvalifikation af jeres ansøgning. Bliver den godkendt, skal I efterfølgende lave selve ansøgningen.

Prækvalifikationen er en formular med få felter, og på baggrund af den vurderer vi, om jeres projekt er indenfor Velliv Foreningens fokus. På den måde får I hurtigt afprøvet et projektforslag hos os, inden I bruger tid på en større ansøgning.

Velliv Foreningen har 14 dage til at behandle præansøgninger. Husk  at sende din præansøgning i god tid. Vi anbefaler 6 uger før ansøgningsfristen.

Bliver jeres prækvalifikation godkendt, får I et link til en lukket "min side" hvorfra I kan udfylde en ansøgningsformular. 

Udfyld jeres prækvalifikation fra en PC og brug browseren Google Chrome. Ansøgnings-systemet er optimeret til denne browser.