Kollegial faglig sparring

Lejerbo Holstebro har et boligsocialt team, bestående af otte ansatte, som arbejder i et udsat boligområde. Teamet arbejder med udsatte borgere, hvilket kan skabe mistrivsel, og til tider utryghed hos de ansatte. Lejerbo Holstebro modtager 36.887 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen som støtte til et projekt, der skal fremme kollegial sparring i det boligsociale team.

2023_Velliv_Foreningen_case_Trekantshuset_lille.jpg

Ansøger

Lejerbo Holstebro

Bevilling

DKK 36.887

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Forbedringer krævet efter Corona

Ligesom på så mange andre arbejdspladser, har en længere periode med Corona sat sit præg på Lejerbo Holstebro. Under pandemien var teamet nødt til at omstille sig og håndtere forandringer. Teamet har også selv oplevet, at de beboere som de arbejder med, har fået det væsentligt sværere igennem denne periode. Faktisk oplever teamet, at deres arbejdsfokus har ændret sig fra integrationsproblematikker til et langt større fokus på den mentale sundhed og psykisk sygdom hos beboerne. 

Alle disse faktorer har skabt begyndende tegn på udbrændthed og frustration hos medarbejdergruppen.  

Kollegial sparring skal fremme faglighed

Teamet vil fremme kollegial sparring om de udfordringer, og dertil løsninger, som er indhold i arbejdsdagene. Kollegial sparring skal styrke fagligheden og overskuddet hos de ansatte. 

Måden hvorpå målet skal gennemføres, er ved at afholde kurser og workshops i brug af metoden "kollegial faglig sparring".
Indsatsen skal bestå af:
1. Workshops med en erhvervspsykolog.
2. Fast Kollegial faglig sparring på hvert 4. teammøde.
3. To opfølgningsseancer i "kollegial faglig sparring" med en tilknyttet konsulent.
4. En fortsættelse med, at arbejde med fast Kollegial faglig sparring, på hvert 4. teammøde.