Bomstærk trivsel – som støbt i beton

KW Betonteknik vil styrke medarbejdernes trivsel gennem en arbejdsindsats. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 633.000 kr.

b23.jpg

Bevilling

DKK 633.000

Projektperiode

2019 - 2020

Status

Afsluttet

År

2019

{"markup":"

Problem

\n

Tusinder af danskere er udfordret på mental sundhed, men i håndværkerbranchen opleves det ofte som et tabu. KW Betonteknik er en SMV, som ønsker at gennemføre en arbejdspladsindsats med fokus på at styrke medarbejdernes trivsel. Indsatsen vil b.la. udvikle en metode til supervision af medarbejderne, skabe et fælles ejerskab i hele medarbejdergruppen og udvikle konkrete redskaber, der tilsammen skal styrke trivslen. Indsatsen vil styrke den interne organisering af trivselsindsatsen, som kobles sammen med en eksisterende arbejdsmiljøindsats.

\n

Målgruppe

\n

Projektets målgruppe er samtlige medarbejdere i KW Betonteknik, som i alt udgør 50 personer. Indsatsen involverer hele arbejdspladsen, og der vil være aktiviteter målrettet både den enkelte og organisationen. 

\n

Metode

\n

Indsatsen bygger på viden fra NFA om, hvordan virksomheder kan arbejde målrettet med at øge omfanget af positive arbejdsmiljøfaktorer på arbejdspladsen, herunder også gruppedynamikkers betydning i forhold til at skabe og bevare en god trivsel i medarbejdergruppen. Indsatsen er baseret på aktionslæring og har et stærkt fokus på vidensdeling og forankring, blandt andet via etablering af netværk med andre lokale SMV’er.

\n

Vision

\n

Indsatsen er yderst relevant, da håndværkerbranchen typisk er domineret af en \"macho-kultur\", hvor et fælles sprog om trivsel er fraværende. Indsatsen er af innovativ karakter, da aktionslæring kan være med til at forstærke den organisatoriske læring for indsatsen og styrke implementeringen. Denne tilgang understøtter at erfaringer integreres i organisationen løbende, hvilket på sigt kan være med til at nedbryde barrierer.

\n

Potentiale

\n

KW Betonteknik har etableret en god projektorganisation med styregruppe (ledelses- og medarbejderrepræsentanter) samt projektleder. Indsatsens metoder er relevante, og der er gode muligheder for, at den læring der skabes via indsatsen forankres i kulturen, særligt pga. aktionslærings tilgangen. De virksomheder der deltager i netværket, vil sandsynligvis kunne drage nytte af erfaringerne fra indsatsen. Erfaringerne kan ligeledes være med til at fremme netværkets engagement og interesse for selv at lave en lignende indsats.

","blocks":{"contentData":[],"settingsData":[]}}

Problem

Tusinder af danskere er udfordret på mental sundhed, men i håndværkerbranchen opleves det ofte som et tabu. KW Betonteknik er en SMV, som ønsker at gennemføre en arbejdspladsindsats med fokus på at styrke medarbejdernes trivsel. Indsatsen vil b.la. udvikle en metode til supervision af medarbejderne, skabe et fælles ejerskab i hele medarbejdergruppen og udvikle konkrete redskaber, der tilsammen skal styrke trivslen. Indsatsen vil styrke den interne organisering af trivselsindsatsen, som kobles sammen med en eksisterende arbejdsmiljøindsats.

Målgruppe

Projektets målgruppe er samtlige medarbejdere i KW Betonteknik, som i alt udgør 50 personer. Indsatsen involverer hele arbejdspladsen, og der vil være aktiviteter målrettet både den enkelte og organisationen. 

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Gennem projektet er der udviklet og afprøvet konkrete redskaber, som gør virksomheden i stand til fremadrettet at arbejde med medarbejdernes trivsel og mentale sundhed. Der er ligeledes skabt et ejerskab i medarbejdergruppen i forhold til at sikre trivsel som et oplevet, kollektivt gode, der skal fungere som afsæt, også for fremadrettet vækst i omsætning og medarbejdertal. Derudover er der nedsat en intern trivselsgruppe, som skal igangsætte og facilitere initiativer omkring mentale sundhed og som fremadrettet skal arbejde proaktivt med trivsel på arbejdspladsen.

Erfaringer fra projektet peget på vigtigheden i, at initiativer på trivselsområdet baseres på et samspil mellem strukturelle og kulturelle indsatsområder. Derudover kræver en sådan indsat et tydeligt ledelsesmæssigt engagement, som kontinuerligt markerer medarbejdernes trivsel og mentale sundhed som en central værdi i virksomheden, samt en høj grad af medarbejderinddragelse.