Hvordan sikres mental sundhed i en innovativ virksomhed?

Høje krav i arbejdet er en stressfaktor. Dette vil Invokers A/S, som befinder sig i en konkurrencepræget IT-branche, sætte fokus på med en indsats, der skal fremme medarbejdere og lederes mentale sundhed og robusthed. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 215.855 kr.

v13.jpg

Ansøger

Invokers A/S

Bevilling

DKK 215.855

Projektperiode

2019 - 2019

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2019

Invokers A/S er en SMV i en konkurrencepræget IT-branche, præget af kompetente og højt motiverede unge medarbejdere.

En konkurrencepræget IT-branche

Samfundet og den enkelte dansker stiller mange krav, som på sigt kan føre til alvorlig stress. Invokers A/S vil sætte fokus på forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer gennem en indsats, der skal fremme medarbejdere og lederes mentale sundhed og robusthed. Virksomheden består af 35 medarbejdere, og både ledelse og medarbejdere bliver inddraget i indsatsen. Virksomhedens målsætning er at påvirke virksomhedskulturen og dermed ændre de vaner og mønstre, som medarbejdere støttes i at udvikle med henblik på at fremme den mental sundhed i virksomheden. Invokers A/S kan derudover blive en inspirationskilde for andre i branchen, da de vil dele erfaringer fra indsatsen på sociale medier og virksomhedens egen hjemmeside, hvilket kan være med til at nedbryde tabuer i en branche præget af stor konkurrence og engagement.

Træning, coaching og resiliensforskning

Projektet gør brug af velkendte metoder og teknikker, som har rødder i resiliensforskningen. Indsatsen bidrager med konkret træning for lederne og medarbejderne, psyko-education og coaching. Derudover inddrages der også en app, der skal understøtte projektets implementering i hverdagen. Indsatsen gennemføres via ekstern undervisning fra Center for Robusthed ved Eva Hertz, og indsatsen forankres i virksomhedsstrategien. Den strategiske indsats kan understøtte en mere langsigtet indsats, og dermed bidrage til at nedbryde barrierer, såsom en uhensigtsmæssig arbejdskultur, der kan stå i vejen for, at medarbejdere bibeholder eller genetablerer mental sundhed. Derfor støtter Velliv Foreningen projektet med 215.855 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Indsatsen har givet Invokers et fælles fundament at stå på og et fælles sprog, og virksomheden har i høj grad nået deres mål med projektet. Den mentale sundhed er nu blevet noget, som man taler om på daglig basis og Mental Robusthed er blevet et anerkendt begreb i virksomheden. Flere aktiviteter drevet af medarbejderne er sat i værk på baggrund af projektet som fx fredagsmeditation og løbetræning.

Derudover er Mental Robusthed en del af de årlige MUS og ledernes 1-1 samtaler med medarbejderne, ligesom nye kollegaer også introduceret til arbejdet med Mental Robusthed.