Gå til sidens indhold

Krav og forventninger

Der er en række krav og forventninger fra Velliv Foreningens side.

OBS! Velliv Foreningen forholder sig ikke til moms! 

 • Indhent supplerende finansiering 

  Vi støtter ofte gode projekter med et mindre beløb end ansøgt, og håber, at ansøger selv eller andre kan spæde til. Brug derfor – allerede før du sender en ansøgning til Velliv Foreningen – tid på at søge alternativ finansiering. Velliv Foreningen ser positivt på projekter, der er støttet af flere parter. 

 • Overhold løn- og honorarsatser

  Projekter, der udføres af offentligt ansatte forskere, honoreres med overenskomstfastsat eller faktisk løn. Der skal efter anmodning fra Velliv Foreningen foreligge dokumentation for lønsatser.

  Projekter, der udføres af forskere, som ikke er offentligt ansatte – eller ikke i det pågældende projekt de facto er offentligt ansatte – vurderes individuelt indenfor en ramme på maksimalt 1.200 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 960 kr./timen (uden moms).

  Der gælder samme honorarsatser for eksterne konsulenter og eksperter. 

 • Skal være anvendelses- og arbejdspladsorienteret 

  Forskningsprojektet skal tage udgangspunkt i udfordringer og behov, som de opleves på konkrete arbejdspladser og i dialog med konkrete arbejdspladser dvs. flere enkeltstående virksomheder eller minimum fem virksomheder indenfor samme branche. Gennemførelsen af projektet skal ske i løbende dialog, afprøvning og samarbejde med arbejdspladserne, og resultaterne af projektet skal kunne benyttes af arbejdspladser. 

 • Inddrag små og mellemstore virksomheder

  For at sikre, at forskningsprojekterne tager afsæt i reelle udfordringer på arbejdspladser, skal projekterne foregå i samarbejde med virksomheder. Det er et krav, at der skal foreligge tilsagnserklæringer fra minimum fem virksomheder, når ansøgningen indsendes. Ledelsen på disse virksomheder skal udfylde et tilsagn - eller letter of intent - hvor de tilkendegiver, at de ønsker at deltage i projektet.

  I et forskningsprojekt kan der indgå virksomheder med op til 500 ansatte pr. deltagende virksomhed.

  I skal bruge Velliv Foreningens skabelon, som kan findes under Vejledninger og skabeloner

 • Overhead i forskningsansøgninger

  I kan søge om op til i alt 15 % overhead i forbindelser med forskningsansøgninger.

  Der kan bevilges op til 5 % generelt overhead opgjort på basis af alle direkte projektspecifikke omkostninger (f.eks. løn, transport, dataindsamling og – bearbejdning, kommunikationsbistand, rejser, konferencedeltagelse m.v.) direkte relateret til gennemførelse af projektet.

  Der kan bevilges op til 10 % overhead (opgjort ift. det samlede beløb til direkte projektspecifikke omkostninger) til ikke-projektspecifikke omkostninger, såfremt disse er specificeret i ansøgningen (f.eks. til kontor, IT, administration m.v.).

  EKSEMPEL:

  Direkte projektspecifikke omkostninger 1.000.000 kr.         

  5% overhead heraf 50.000,- kr.       

  Ikke projektspecifikke omkostninger: 125.000 kr.

  Max 10 % af direkte projektspecifikke omkostninger: 100.000 kr.                

  Samlet ansøgning 1.150.000 kr.

 • Kompetent ledelse

  Velliv Foreningen stiller krav om erfaren og kompetent forskningsledelse.

 • Brug Velliv Foreningens skabeloner

  Brug altid Velliv Foreningens skabeloner, når I udfylder ansøgningsskemaet. I finder skabelonerne i menuen til højre. 

 • Kommuniker om projektet

  Velliv Foreningen ønsker at synliggøre de projekter, vi støtter, for at udbrede kendskabet til projektet både på landsplan og lokalt, så endnu flere danskere kan blive inspireret til at gøre en indsats for at styrke deres og andres mentale sundhed. Derudover vil vi gerne anerkende bevillingsmodtagernes indsats og inspirere til, at flere søger midler til projekter hos os.

  Bevillingsmodtagere skal i enhver kommunikation omkring bevillingen og det bevilgede projekt kommunikere, at projektet er støttet af Velliv Foreningen. Foreningen benævnes Velliv Foreningen. 

 • Gør projektresultater frit tilgængelige

   Velliv Foreningens uddelingsaktiviteter er almennyttige.

  Støttede projekters resultater skal være frit og offentligt tilgængelige, og Velliv Foreningen kan ligesom alle andre gøre brug af projektets resultater. Også i forbindelse med konsulentfirmaers projekter og forskningsprojekter skal Velliv Foreningen og offentligheden have fuld og fri adgang til og indsigt i rapporter, koncepter, materialer og resultater af projektet.

   

 • Uddelingsområde: Danmark, Grønland og Færøerne

  Velliv Foreningen støtter projekter og aktiviteter, der gennemføres i Rigsfællesskabet dvs. Danmark, Grønland og Færøerne.