Gå til sidens indhold

Vejledninger og skabeloner

Brug altid Velliv Foreningens skabeloner, når I udfylder ansøgningsskemaet.

Til prækvalifikationen

Til ansøgningen

Efter donationen

Ekstern revision

Ansøgningsfrister

  • 22. august 2023 kl. 23.59. Svar kan forventes ultimo december 2023.
  • 8.januar 2024 kl. 23.59. Svar kan forventes ultimo april/primo maj 2024
  • OBS! prækvalifikationen skal indsendes 4 uger inden ansøgningsfristen!

Ansøgninger indsendt inden d. 20. april 2023 kan forvente svar medio september 2023.

Hvad må du sende til Velliv Foreningen?

Du bør kun indsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du kontakter Velliv Foreningen. Derfor bedes du venligst undlade at sende os dit CPR-nummer, helbredsoplysninger, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, og andre følsomme personoplysninger.

Vi henstiller desuden til, at du anonymiserer/overstreger eventuelt CPR-nummer på dokumenter, da vi ikke har brug for at behandle dit CPR-nummer i vores besvarelse af din henvendelse.