Ekstern revision

Som en kontrol af de bevillinger, Velliv Foreningen deler ud, udtages en del af projekterne hvert år til ekstern revisionskontrol.

De udvalgte projekter får besked af Velliv Foreningen kort tid efter der er givet tilsagn om bevilling. Udtagelsen til ekstern revisionskontrol betyder konkret, at der efter projektets afslutning, senest tre måneder efter sidste udbetaling, skal indsendes revisionspåtegnet projektregnskab.

Velliv Foreningen afholder udgifter forbundet med dette – dog maksimalt med følgende beløb (inkl. moms):

  • 15.000 kr. for projektregnskaber med et samlet omfang mellem 500.000 – 1.500.000 kr.
  • 20.000 kr. for projektregnskaber med et samlet omfang mellem 1.500.001 – 5.000.000 kr.
  • 25.000 kr. for projektregnskaber med et samlet omfang som overstiger 5.000.000 kr.

Der udsendes en påmindelse om om den eksterne revisionskontrol efter der er anmodet om den sidste udbetaling. 

Der kan læses mere om udtagelsen til revision i vores vilkår, som accepteres ved indsendelse af ansøgning.

Vilkårene for de forskellige indsatsområder kan findes på vellivforeningen.dk. 

Ved spørgsmål send en mail til ansoegning@vellivforeningen.dk.