Fil

Labor Market Affiliation of Marginal Part-TimeWorkers in Denmark—A Longitudinal Study

Undersøgelse, der sammenligner arbejdsmiljøet, jobsikkerheden og helbredet hos deltidsansatte (8.0-14.9 timer/uge) med fuldtidsansatte (32.0-40.0 timer/uge). Resultaterne viser, at deltidsansatte oplever lavere arbejdskrav, mindre indflydelse, mindre støtte fra kollegaer og ledere, lavere jobtilfredshed, dårligere sikkerhed og mere jobsikkerhed. De rapporterer også oftere dårligt helbred, behandlingskrævende sygdomme og depressive symptomer end fuldtidsansatte. Studiet konkluderer, at deltidsansatte oplever et dårligere psykosocialt arbejdsmiljø og helbred end fuldtidsansatte, og at arbejdsmiljøet kan påvirke forholdet mellem deltidsarbejde og helbred.