Fil

Artful inquiry for uncertain times

Artful inquiry som en transformationsproces, der støtter mentalt helbred og trivsel hos designere, samtidig med at den bemyndiger dem til at bidrage til skabelsen af bæredygtige fremtider. I turbulente tider med store udfordringer som klima, biodiversitet og energikriser, kræves nye tilgange både i design og i selve designprocessen. Mental sundhed ses som en grundlæggende indre styrke, ikke kun for at håndtere ustabilitet og stress, men også for aktivt at tage del i at omdanne vores samfund. Vi undersøger, hvordan kunstnerisk undersøgelse kan fremme designeres trivsel og velvære i deres daglige praksis.

VOL.34, ISSUE 2 | DMI.ORG