Info

Sekretariatet er lukket i uge 29 og 30, og derfor udbetales der ikke penge i den periode. Gå til ansøgningssystem

Vores område

Velliv Foreningen vil styrke arbejdsfællesskab, trivsel og arbejdsglæde og forebygge mentale sundhedsudfordringer på flere private virksomheder, selvejende organisationer og NGO’er fra det samme geografiske område. Indsatserne tager afsæt i konkrete udfordringer og behov.

P1A5456 Lille

I kan søge til at

 • Udvikle nye metoder eller værktøjer til flere virksomheder.
 • Afprøve disse metoder eller værktøjer.
 • Justere kendte metoder til en bestemt branche eller til flere virksomheder.
 • Implementere og udbrede allerede velafprøvede metoder og værktøjer.

Krav til indsatserne

 • Indsatserne skal have fokus på potentialerne for udbredelse eksempelvis som forebyggelsespakker.
 • Indsatserne tager afsæt i konkrete udfordringer og behov blandt en gruppe af lokale arbejdspladser.
 • Velliv Foreningen ser gerne ansøgninger udformet som pilotprojekter, hvor et nyt initiativ, nye metoder eller værktøjer afprøves med henblik senere opskalering og udbredelse.

Minimum fem arbejdspladser

Der skal indgå minimum fem arbejdspladser i et projekt, hvis der er mindre en 10 ansatte, skal der minimum indgå 15 arbejdspladser. Velliv Foreningen ser gerne ansøgninger udformet som pilotprojekter, hvor et nyt initiativ, nye metoder eller værktøjer afprøves med henblik senere opskalering og udbredelse. Velliv Foreningen prioriterer projekter organiseret som partnerskaber mellem f.eks. brancheforeninger, virksomheder, arbejdsmarkedsorganisationer og andre relevante aktører. Der vil i forbindelse med de fleste ansøgninger blive tilført ekstern kvalitetssikring og evaluering.

Fokusområder

Indsatser for en gruppe af lokale arbejdspladser kan rette sig mod:

 1. Hele arbejdspladsen
 2. Lederne
 3. Unge og førstegangsansatte*
 4. Seniorer og overgangen til pensionistliv

*Da Velliv Foreningen har støttet flere projekter målrettet onboarding af unge og førstegangsansatte vidensarbejdere, kan der indtil videre ikke søges støtte til projekter, der hovedsageligt arbejder med dette tema. Der kan fortsat søges om støtte til projekter med et helt eller delvist fokus på eksempelvis onboarding af faglærte unge og førstegangsansatte og ledelse af unge vidensmedarbejdere.

Eksmpler på projekter

Fler eksempler på indsatser

Hele arbejdspladsen

 • Indsatser med fokus på risikofaktorer som f.eks. mobning, chikane, krænkende adfærd og trusler om vold.
 • Indsatser med fokus på mental sundhed, som er på forkant med forandringer i virksomheden som vækst, omorganisering og øget arbejdspres.

Unge og førstegangsansatte

 • Udvikling og implementering af mentorordninger på arbejdspladserne.
 • On-boarding metoder og -værktøjer med fokus på at sikre trivsel blandt de unge.

Lederne

 • Udvikle kompetencer i forhold til forebyggelse og håndtering af sygefravær og stress.
 • Netværk omkring indsatser med fokus på ledernes rolle og opgaver omkring kerneopgaven og arbejdsfællesskab.
 • Indsatser for ledernes egen mentale sundhed.

Seniorerne

 • Indsatser der styrker mental sundhed i senkarrieren, gradvis tilbagetrækning og overgang til pension.
 • Udarbejdelse og implementering af politikker og retningslinjer for seniorer på arbejdspladsen.

Ansøgningsfrister

22. april 2024 kl. 23.59. Svar kan forventes i august 2024

22. august 2024 kl. 23.59. Svar kan forventes i december 2024

8. januar 2025 kl. 23.59. Svar kan forventes ultimo april 2025.

Bliv prækvalificeret

I skal anmode om prækvalifikation af jeres ansøgning. Bliver den godkendt, skal I efterfølgende lave selve ansøgningen.

Prækvalifikationen er en formular med få felter, og på baggrund af den vurderer vi, om jeres projekt er indenfor Velliv Foreningens fokus. På den måde får I hurtigt afprøvet et projektforslag hos os, inden I bruger tid på en større ansøgning.

Velliv Foreningen har 14 dage til at behandle præansøgninger. Husk  at sende din præansøgning i god tid. Vi anbefaler 6 uger før ansøgningsfristen.

Send præansøgning nu

Eksempel på et projekt i flere SMVer fra samme område

Brug for hjælp?

Benina Hjemmeside

Benita Bertram

Seniorkonsulent - Strategiske partnerskaber