Sund IT ledelse

En ny indsats skal være startskuddet til kampen mod dårlig mental sundhed blandt medarbejdere og ledere i små IT-virksomheder. Indsatsen ”Sund ITledelse” har fået 1,8 mio. kr. i støtte fra Velliv Foreningen.

sundITledelse.png

Ansøger

Godt Arbejdsliv

Bevilling

DKK 1.815.000

Projektperiode

2018 - 2020

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2018

Lederne i små IT-virksomheder med to til ni medarbejdere skal styrke deres viden og evner til at forebygge dårlig mental sundhed. Bag initiativet står virksomheden Godt Arbejdsliv, som med støtte fra Velliv Foreningen vil skabe et netværk, der kan styrke den mentale sundhed for medarbejdere og ledere i små IT-virksomheder i Region Hovedstaden.

”Der er i flere år sket en kraftig vækst i antallet af små IT-virksomheder. Det går rigtigt hurtigt for ejerne og lederne, der skal styre og udvikle deres virksomhed samtidig med, at de skal holde sig orienterede om forebyggelse indenfor mental sundhed. Det sidste kan være svært at nå, og de har ikke en HR-afdeling at trække på,” fortæller Bettina Prühs, der er organisationskonsulent i Godt Arbejdsliv.

Hun ved fra flere års erfaring med IT-virksomheder, at der er mange barrierer, der skal nedbrydes, før lederne får fat i de rigtige værktøjer til at håndtere f.eks. stress, angst og depression blandt medarbejderne.

”IT-lederne har svært ved at finde let adgang til viden og værktøjer, der er relevante for deres virksomheder og ansatte. Ledere af små virksomheder ser sjældent arbejdsmiljøindsatser som en investering, eller som noget, der kan skabe et stærkt fundament for virksomhedens drift. Det vil vi med projektet ”Sund ITledelse” vise, at det kan være,” fortæller Bettina Prühs.

Hun vil med ”Sund ITledelse” etablere et netværk, hvor der undervises, men også deles konkrete erfaringer og løsninger. Der skal sættes gang i trivselsindsatser på virksomhederne. Netværket får en hotline med rådgivning om handlemuligheder og en indsatspulje til bistand ved konkrete mentale sundhedsproblemer.

(Bettina Prühs, organisationskonsulent i Godt Arbejdsliv) 

Problem

Der er i de seneste år sket en kraftig vækst i antallet af små IT-virksomheder, som ofte har brug for en hånd til bedre mental sundhed, idet de ikke har en HR-afdeling at trække på. Ejerne og ledelsen skal således både fokusere på udvikling af virksomheden og håndtering af medarbejdernes mentale sundhed, men det kan være svært for lederne få fat i de rigtige værktøjer til at håndtere f.eks. stress, angst og depression blandt medarbejderne. Dette projekt vil etablere et netværk for lederne med henblik på at kunne dele viden samt sikre adgang til rådgivning.

Målgruppe

Projektets målegruppe er ledere fra virksomheder med to til ni medarbejdere, hvor der særligt fokuseres på IT-konsulent og IT-software virksomheder.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Mere end 45 ledere med ca. 330 medarbejdere har via netværk fået fokus på betydningen af medarbejdernes trivsel og deres egen vigtige rolle i forhold til at fremme trivsel hos medarbejderne. Lederne gav udtryk for stor tilfredshed med netværksmøderne, som var bygget op om en række faglige oplæg, øvelser og en mere uformel erfaringsudveksling og videndeling.

Tilbuddet om rådgivning til lederne, både online og via virksomhedsbesøg, blev benyttet i mindre grad i begyndelsen af projektet men med en markant stigning i interessen i den sidste tredjedel af projektet. Dette tolkes som et udtryk for, at hvor netværksdeltagelse opleves som et umiddelbart tilgængeligt tilbud, så er rådgivning på virksomhedsplan et mere komplekst tilbud, som bl.a. kræver dyb tillid mellem rådgiver og virksomhed.

Erfaringer fra projektet peger på et behov for, at lederkvalificering sker integreret og synkront med understøttende udviklingsinitiativer på virksomhedsniveau, da transfer fra det individuelle lederniveau til det organisatoriske virksomhedsniveau ikke nødvendigvis sker mekanisk og automatisk.