Styrket mental trivsel via helhedsorienteret smertehåndtering hos fibromyalgiramte

Region Syddanmark Fibromyalgi- & Smerteforeningen modtager en bevilling på 60.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der fokuserer på at ruste fibromyalgiramte med mentale værktøjer til bedre at håndtere hverdagens udfordringer med smerter.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Region Syddanmark Fibromyalgi- & Smerteforeningen

Bevilling

DKK 60.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2024

Mentale redskaber til en bedre hverdag 

Mange smertepatienter med fibromyalgi oplever frygt for fremtiden, især når man bliver ældre, både psykisk og fysisk. Dels har man behov for mere hjælp i hverdagen, og desuden skal man bearbejde de udfordringer, der opstår ved den mentale håndtering, når man ikke længere kan det samme, og ens personlige netværk svinder ind.

Derfor er det ekstremt vigtigt at implementere interventioner og etablere rutiner for at sikre funktionsniveauet og undgå at blive ensom, når relationer falder bort.

Formålet med projektet er derfor at give mennesker med fibromyalgi de nødvendige mentale redskaber til at stå stærkere i hverdagen og forebygge en nedadgående spiral.

Online og fysiske møder 

Indsatsen består af en indledende vurdering og efterfølges af et kickoff-møde med deltagere og undervisere. Derefter følger fire online-workshops med sparring og udvikling af personlige planer, hver med en personlig logbog for hver deltager, der fokuserer på deres egne ressourcer og behov. Her lærer deltagerne om de mentale aspekter af smertehåndtering og mestring i hverdagen.

I samarbejde med Din Sundhedsguide og en instruktør i mindfulness, vil deltagerne yderligere få adgang til ekspertise inden for sundhedscoaching og mindfulness. Projektet kombinerer således både online og fysiske møder, hvor deltagerne får mulighed for at udveksle erfaringer og støtte hinanden i et trygt miljø.

Det forventes at 20 personer vil få glæde af indsatsen, som afvikles fra maj – oktober 2024.


Projektets placering

Vis lokation på Google Maps