Find styrkerne i din familie

Fibromyalgi- & Smerteforeningen (FSF) modtager 49.950 kr. til at skabe en aktivitetsrække med positiv forandring for familier med den kroniske sygdom fibromyalgi.

indsatsområde 1c.png

Ansøger

Fibromyalgi- & Smerteforeningen (FSF)

Bevilling

DKK 49.950

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Øget trivsel for familierne

Fibromyalgi- & Smerteforeningen (FSF) modtager en bevilling fra Velliv Foreningen til projektet Find styrkerne i din familie, der har til formål at skabe en aktivitetsrække med positiv forandring for familier med den kroniske sygdom fibromyalgi.

Målet er at understøtte den enkelte familie og øge deres mentale trivsel gennem viden om sygdommen, sparring og fællesskab. Projektet søger at løse oplevelsen af at være en dårlig forælder pga. sygdommens indvirkning på familielivet.

Der vil derfor blive afholdt to heldagsworkshops i Aarhus og Odense, hvor der bl.a. vil være tre faglige oplæg, superviserede gruppediskussioner, kreative og fysiske aktiviteter. Derudover etableres online-grupper for de deltagende, som familierne kan sparre og udveksle erfaringer efter de afholdte workshops.

En usynlig sygdom

Der er mange udfordringer forbundet med at være usynligt syg med en kronisk smertesygdom, netop fordi sygdommen ikke er synlig. Det kan skabe en mistro fra omverdenen, som forplanter sig videre til børnene. 

Målet med projektet er derfor, at deltagerne lærer at tackle et bredt spektrum af udfordringer gennem teoretisk viden formidlet af fagpersoner, som målgruppen vil diskutere i mindre grupper samt efterfølgende afprøve i praksis gennem små øvelser og udfordringer (leg) med deres børn.

Indsatsen skal dermed forstærke familiernes sammenhængskraft som en robust enhed på trods af fibromyalgiens indvirkning i familielivet. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps