Midt i livet med gigt - du er ikke alene

Gigtforeningen modtager 49.500 kr. til en netværksweekend, hvor gigtramte personer i aldersgruppen 35-55 år, kan mødes med ligesindede og mærke at de ikke er alene.

Gigtforeningen2.JPG

Ansøger

Gigtforeningen

Bevilling

DKK 49.500

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Social isolering og manglende relevans

Når man lider af en kronisk sygdom såsom gigt, så kan man ofte føle sig isoleret og ensom, i følge Gigtforeningen. Bl.a. under Corona, viser undersøgelser, at næste halvdelen af Gigtforeningens brugerpanel oplevede stigende mistrivsel. 

Projektleder hos Gigtforeningen, Magdalene Rue, skriver: "Gigtforeningens eksisterende tilbud om aktiviteter og samvær drives mestendels af frivillige i vores 22 lokale kredse. De er typisk over 65 år og kvinder, og tilbuddene henvender sig således primært til denne aldersgruppe. Yngre med en gigtsygdom har svært ved at finde relevans i disse tilbud, da de står i en ganske anden livssituation ofte erhvervsaktive med børn og familie og en travl hverdag. De har brug for fællesskab med ligestillede, at opleve de ikke er alene, at dele erfaringer, og for viden og redskaber, til at takle de særlige udfordringer de møder.".

Derfor fortsætte Gigtforeningen nu projektet, som skaber spirende fællesskaber blandt gigtramte - unge som gamle. 

Netværksweekend

Indsatsen kommer til at bestå af en netværksweekend, som skal indeholde oplæg om relevante emner, hvortil der bliver mulighed for involvering, spørgsmål og snak. Fagpersoner skal have ansvaret for at facilitere svære snakke, og frivillige, som også lider af gigt, får mulighed for at dele deres egne historier. I alt forventes 55 at deltage.