Styrket mental trivsel med hesteassisteret udvikling (HAU) i gruppeforløb

Søndervangs Rideterapi modtager en bevilling på 60.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats rettet mod unge, der kæmper med psykisk og social mistrivsel.

Velliv Lokal Trivsel

Ansøger

Søndervangs Rideterapi

Bevilling

DKK 60.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Styrkelse af sociale og personlige kompetencer 

Mange unge er usikre på sig selv og egne evner og ønsker. De kan kæmpe med at finde ro i kroppen og med at sætte grænser i forskellige situationer.

Projektet har derfor til formål at styrke de unges sociale og personlige kompetencer, hvilket vil ske gennem et hesteassisteret gruppeforløb. 

Gennem interaktionen med heste får deltagerne mulighed for at opbygge tillid, kommunikere tydeligt og lære at regulere deres følelser, hvilket kan føre til en forbedret trivsel og selvtillid.

Hesteassisteret gruppeforløb 

Forløbet vil blive afholdt en gang om ugen over ti uger, hvor hver session varer tre timer. De fire temaer, der vil blive arbejdet med, inkluderer at få kontakt til kroppen, udvikle sociale kompetencer, træne tydelighed og kommunikation samt at styrke lederskab i eget liv.

Forløbet vil bestå af en variation af øvelser med heste samt mindfulnessøvelser, løbende opsamling og eventuelle mindre hjemmeøvelser.

Det forventes, at 12 unge vil få glæde af indsatsen, der strækker sig over hele 2024.

 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps