Trygge fællesskaber for ensomme unge

HUSRUM, der hører til under Jysk Børneforsorg/Fredehjem, modtager 50.000 kr. til at genopstarte nogle fællesskaber for ensomme og sårbare unge ovenpå corona.

indsatsområde 1c.png

Ansøger

HUSRUM v. Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Ekstra udflugter og aktiviteter for unge

HUSRUM, der hører til under Jysk Børneforsorg/Fredehjem, er en forening, der de sidste 25 år har arbejdet for at få ensomme og sårbare unge ind i sociale fællesskaber. Foreningen har oplevet en øget efterspørgsel fra unge, der under og efter nedlukningerne har oplevet ensomhed. 

HUSRUM modtager derfor en bevilling fra Velliv Foreningen til at genopstarte deres fællesskaber ovenpå corona gennem forskellige aktiviteter.

Indsatsen består derfor af ekstra udflugter og aktiviteter, rettet mod unge, der er nye i fællesskabet. Derudover vil der være en ugentlig aktivitet i sommerferien, hvor foreningen ellers har lukket for aktiviteter for at imødekomme, at sommerferieperioden er særlig svær for ensomme unge.

Trivsel i positive fælleskaber

Projektets målgruppe er unge mennesker i alderen 16-30 år, som mistrives og har svært ved at begå sig socialt. Med denne indsats vil HUSRUM give de unge en hjælpende hånd, så mere alvorlige psykiske problemstillinger kan forebygges.

Formålet er dermed at genstarte HUSRUMs fællesskaber på en god måde, og at få nye deltagere godt integreret i fællesskabet. 

Fokus er især på at reducere ensomhed og styrke de unges sociale kompetencer. Dette skal hjælpe målgruppen til at trives bedre i positive fællesskaber og på uddannelse og arbejdspladser. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps