Ungecaféen

Frivilligcenter Aabenraa modtager 49.000 kr. til oprettelse af to ugentlige dagtilbud for psykisk sårbare unge.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Frivilligcenter Aabenraa

Bevilling

DKK 49.000

Projektperiode

2021 - 2022

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Trygge fællesskaber for sårbare unge

Med Bevillingen fra Velliv Foreningen vil Frivilligcenter Aabenraa oprette to nye ugentlige ungecaféer for psykisk sårbare personer. Der vil være en spilcafé og en kreativ café.

Målet med ungecaféerne er at etablere et trygt fællesskab og tilbud for sårbare unge.

To dage om ugen vil der være en spilcafé og en kreativ café, hvor de unge kan lære at indgå i fællesskaber for at nedbryde ensomhed og træne deres sociale kompetencer. Derudover kan man få en snak med en medarbejder eller en uddannet frivillig, hvis man har brug for det.

Personlig udvikling gennem frivillighed

Målgruppen for caféerne er sårbare unge, unge med lette til moderate kognitive udfordringer og/eller unge, der er socialt udsatte, eller oplever ensomhed.

Frivilligcenteret lægger en del vægt på, at støtte de unge i selv at blive frivillige, hvorigennem den enkelte unge bliver styrket på personplan såvel som i relation til sociale handlemuligheder.

Frivilligcenter Aabenraas egen oplevelse er at sårbare unge, som ser sig udenfor fællesskaberne, kan have glæde af en individuel, håndholdt støtte til at blive en del af dem med henblik på at bygge bro til lokalsamfundet. Derfor modtager de en bevilling fra Velliv Foreningen.