Ungegrupper samt lokalt sundhedsfremmende event

headspace Roskilde modtager en bevilling på 22.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt rettet mod at bekæmpe ensomhed blandt unge i alderen 18-25 år og nedbryde tabuer omkring at søge hjælp.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

headspace Roskilde

Bevilling

DKK 22.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Styrkelse af unges mentale trivsel

Unge, der har samtaler hos headspace, oplever ofte følelser af ensomhed, bekymring, angst, udfordringer med at håndtere hverdagen, identitetsforvirring, fortvivlelse og lav selvværd.

Dette ønsker man at komme til livs ved at hjælpe disse unge i aldersgruppen 18-25 år til at engagere sig i sunde fællesskaber for at overvinde ensomhed og følelsen af isolation.

Dette skal desuden bidrage til at styrke de unges evne til at kommunikere åbent om deres tanker og følelser, både inden for og uden for gruppen, så de ikke længere føler skam ved at søge hjælp.

Gruppeforløb og sundhedsfremmende event

Projektet består af at lancere tre særlige gruppeforløb: 'Køn og identitet,' 'Ord på ængsteligheden,' og 'Kunstgruppe/samtalegruppe.' Disse forløb, der løber over syv mødegange to gange, vil blive faciliteret af både frivillige og professionelle, der har gennemgået en intern rådgiveruddannelse.

headspace Roskilde vil derudover arrangere et sundhedsfremmende event i forbindelse med organisationens 10-års fødselsdag. Dette event, udover at markere et årti med dedikeret service, har til formål at sprede kendskabet til headspace og dets ressourcer.

Gennem aktiviteter, workshops og informationssessioner håber organisationen at nå ud til endnu flere unge og deres netværk for at skabe større opbakning til kampen mod ensomhed. Projektet strækker sig over perioden oktober 2023 til maj 2024, og forventes at nå ud til 150 unge.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps