Styrkelse af samarbejdet på tværs - både mellem ledelse og medarbejdere, og mellem medarbejdere

Torup Bakkegård & Orelund modtager en bevilling på 245.075 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der skal styrke samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Torup Bakkegård & Orelund

Bevilling

DKK 245.075

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Klar rollefordeling og ansvar

Torup Bakkegård & Orelund tager fat på udfordringer med uklare roller og ansvar ved at etablere en dedikeret styregruppe til projektet, der har modtaget støtte fra Velliv Foreningen. I gruppen vil medlemmerne samles for at afklare roller og ansvarsområder, så alle bidrager konstruktivt til løsningen af virksomhedens udfordringer.

Arbejdsmiljøgruppen spiller også en central rolle i processen. Gennem løbende sparring og møder med arbejdsmiljøgruppen skal der etableres rammer og struktur for arbejdet samt klarlægges roller og ansvar i det fremadrettede arbejdsmiljøarbejde.

Fokus på kommunikation og kultur

Medarbejdernes trivsel og det psykiske arbejdsmiljø er tæt knyttet til ledelsens kompetencer og evne til at påvirke virksomhedskulturen. Derfor vil Torup Bakkegård & Orelund styrke ledelsens kompetencer gennem workshops med fokus på kommunikation og påvirkning af virksomhedskulturen. Der vil især være fokus på roller og ansvar ved onboarding af nye medarbejdere.

For at sikre en fælles forståelse og ansvarsfordeling for den psykiske trivsel på arbejdspladsen, vil Torup Bakkegård & Orelund tydeliggøre det fælles ansvar blandt alle fastansatte medarbejdere. Dette gøres gennem gennemgang af nye retningslinjer for onboarding samt fælles undervisning i betydningen af psykologisk tryghed og trivsel i arbejdet.

Med to eksterne konsulenter fra Human House ved roret forventes indsatsen at strække sig over hele 2024 og involvere samtlige 5 ledere og 70 medarbejdere på Torup Bakkegård & Orelund.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps