Samarbejde og tryghed skal sikre en transformation fra proces til flow

Outrup Vinduer & Døre modtager en bevilling på 250.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal bevare samarbejdet og trivslen blandt medarbejderne i lyset af organisatoriske forandringer.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Outrup Vinduer & Døre

Bevilling

DKK 250.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Virksomhedsforandring med bevaring af trivsel

Outrup Vinduer & Døre sigter mod at reducere gennemløbstiden for produktionen med 40%, hvilket kræver et ændret mindset og øget samarbejde blandt medarbejdere og ledere. Bevillingen fra Velliv Foreningen skal derfor bruges til at sikre bevaringen af medarbejdernes gode samarbejde og trivsel under denne proces.

Projektet kickstartes med et omfattende projekt- og planlægningsmøde, hvor ledere, sammen med konsulenter fra Progreso A/S, sætter kursen for de kommende aktiviteter.

En nøglefaktor er at involvere ledere for at afdække, hvordan forandringerne vil påvirke samarbejdet og trivslen. Endvidere inddrages en gruppe nøglepersoner, der får til opgave at identificere, hvordan de forestiller sig, at forandringen vil påvirke deres kollegaer.

Skabelse af psykologisk tryghed

Projektet omfatter en grundig trivselsundersøgelse og interviews som baseline, der beskriver den aktuelle status for den psykologiske tryghed, trivsel og samarbejde.

Resultaterne præsenteres i en rapport, og med udgangspunkt i baseline planlægges workshops om psykologisk tryghed, hvor ledergruppen involveres for at skabe den ønskede effekt.

Projektet kulminerer i en samarbejdsdag for alle medarbejdere, hvor fokus er rettet mod trivsel, tryghed og det gode samarbejde. Med deltagelse af 8 ledere og 170 medarbejdere forventes denne dag at skabe et solidt fundament for øget samarbejde og trivsel, og dermed realisere målet om en mere effektiv produktion og arbejdsplads.

Projektet forventes at strække sig fra september 2023 til juni 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps