Søbergs rejse til større trivsel og mental sundhed på landevejen

VVS Søberg A/S modtager en bevilling på 225.000 kr. fra Velliv Foreningen med formålet om at adressere trivsels- og sundhedsudfordringer blandt deres udekørende montører, lærlinge og seniorer.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

VVS Søberg A/S

Bevilling

DKK 225.000

Projektperiode

2024 - 2025

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Trivsel og sundhed i fokus

VVS Søberg A/S ønsker at tage hånd om stress, personaleomsætning og mangel på arbejdsmæssig forberedelse blandt lærlingene. Projektet, der har modtaget støtte fra Velliv Foreningen vil derfor omfatte en række målrettede aktiviteter rettet mod disse medarbejdergrupper, hvor ledelsen i virksomheden også vil blive inddraget.

Virksomhedens initiativer inkluderer en kvalitativ interviewundersøgelse af de udekørende montører for at identificere specifikke udfordringer og behov. Desuden vil der gennemføres en kvantitativ trivselsmåling for alle medarbejdere for at få et bredere overblik over arbejdsmiljøet. Der vil blive afholdt Introduktionsmøder for at samle alle medarbejdere, ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter samt sætte scenen for projektet.

Læring og udvikling

Der vil være tre workshops for lederne med fokus på emner som den svære samtale og ledelsesmæssig håndtering af trivselsproblematikker. Tilsvarende vil der være to workshops for medarbejderne, hvor fokus vil ligge på stresshåndtering og trivsel. Derudover vil der være løbende sparring med arbejdsmiljøorganisationen for at sikre en solid forankring af projektet og udviklingen af en sundheds- og trivselspolitik.

Med 100 medarbejdere og 15 ledere involveret forventes dette initiativ at skabe markante forbedringer i arbejdsmiljøet hos VVS Søborg.

Projektet strækker sig over en periode fra maj 2024 til april 2025 og forventes at være et afgørende skridt mod at skabe et sundere og mere trivselsorienteret arbejdsmiljø hos virksomheden.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps