Psykisk arbejdsmiljø i NemByg

NemByg A/S modtager 25.000 kr. til at øge viden og forbedre kompetencer i forhold til psykologisk krisehåndtering.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

NemByg A/S

Bevilling

DKK 25.000

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2021

Psykologisk førstehjælp

Virksomheden NemByg A/S modtager en bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal give bedre viden og flere kompetencer i forhold til psykologisk krisehåndtering. Dette skal både hjælpe virksomheden i det tilfælde, at der sker en arbejdsulykke, men også til at håndtere, hvis der er en medarbejder eller en kollega, der viser tegn på mistrivsel. 

Konkret består projektet af en afholdelse af et kursus i psykologisk krisehåndtering. I kurset vil der bl.a. blive undervist i håndtering af konfliktfyldte situationer, viden om reaktionsmønstre samt udarbejdelse af handlingsplaner i forbindelse med forskellige scenarier.

Formålet med projektet er dermed, at NemBygs arbejdsmiljøorganisation skal blive bedre rustet til at give psykologisk førstehjælp i arbejdsulykker og til generelt at håndtere konflikter og mentale udfordringer på arbejdspladsen.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps