Trivsel i en jernhård branche

P.K. Jeppesen A/S modtager en bevilling på 249.800 kr. fra Velliv Foreningen til et trivselsprojekt, der sigter mod at etablere bedre kommunikation, psykologisk tryghed og en sund feedbackkultur.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

P.K. Jeppesen A/S

Bevilling

DKK 249.800

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Trivsel sikres med handlekraft

Den hastige vækst hos maskinfabrikken P.K Jeppesen har udløst trivselsudfordringer i hele organisationen. For at tage hånd om dette skal bevillingen bruges til et trivselsprojekt, hvor direktøren selv, med støtte fra HR som projektleder, er ved roret.

Projektets aktiviteter starter med en omfattende trivselsundersøgelse, der omfatter medarbejderinterviews for at identificere nøgleområder. Ledersparring og coaching vil støtte lederne i at håndtere udfordringer og udvikle deres ledelsesfærdigheder.

En lederworkshop, inklusiv personprofiler, vil give indblik i ledergruppens dynamik og styrker. Derudover vil workshops for lærlinge og teams skabe et fælles fundament for trivsel, og en handlingsplan for fremtidig trivsel vil blive udarbejdet for at fastholde positive resultater.

Helhedsorienteret indsats

Med en stærk partner i ryggen, konsulentfirmaet Mobako, vil maskinfabrikken P.K Jeppesen implementere en helhedsorienteret indsats for trivsel. Konsulentfirmaet vil facilitere de forskellige aktiviteter og evaluere projektets effektivitet.

Samarbejdet strækker sig over hele projektets forløb fra oktober 2023 til juni 2024, og her vil hele organisationen, med 10 ledere og 50 medarbejdere, være involveret i indsatsen.

Projektet, der fokuserer på medarbejderinvolvering og ledelsesudvikling, forventes at styrke virksomhedens kultur og bane vejen for bæredygtig vækst i fremtiden.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps