Seniorer i arbejde

Reflektor ApS modtager en bevilling på 3.009.850 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve tiltag, der kan motivere seniorer (55+) til at forblive længst muligt på arbejdsmarkedet, samtidig med at de øger deres mentale sundhed og skaber en sund overgang til senioralderen.

Velliv Vores Branche

Ansøger

Reflektor ApS

Bevilling

DKK 3.009.850

Projektperiode

2023 - 2025

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores branche

År

2023

En indsats for seniorer 

Projektet sigter mod at udvikle og afprøve initiativer, der kan motivere seniorer til at forblive på arbejdsmarkedet så længe som muligt, samtidig med at de fremmer deres mentale sundhed og sikrer en god overgang til en sund senioralder med høj livskvalitet. Disse tiltag bliver afprøvet og tilpasset i samarbejde med virksomheder, der ønsker at styrke fokus på at fastholde viden og erfaring blandt ældre medarbejdere. Projektet er inspireret af et lokalt forskningsprojekt, der fokuserer på personlige ressourcer og livskvalitet.

Initiativet omfatter en række tiltag, herunder muligheden for gradvis nedsættelse af arbejdstid, efteruddannelse, og mentorordninger for seniorer. Disse strategier er designet til at skabe en smidigere overgangsperiode for medarbejdere i den senere del af deres karriere. Projektet sigter også mod at udvikle og sprede viden gennem faktablade, best practice publikationer og certificering af virksomheder.

Projektet er struktureret omkring fire hovedindsatser: Planlægning af overgang til senkarriere, kommunikation og inddragelse, trivsel og arbejdsmiljø samt anvendelse af trivselshjulet. Disse indsatser inkluderer udvikling og afprøvning af nye virksomhedsstrategier, samtaleværktøjer med seniorperspektiv, ledelsessparring, psykologsamtaler ved behov og individuelle senior-overgangsplaner.

Samtaleværktøjer og strategier 

Udviklingen af nye kommunikationsværktøjer med et seniorperspektiv inkluderer at afprøve to forskellige tilgange til seniorsamtaler. Den ene tilgang, udviklet af Københavns Universitets seniorpraksis-projekt med Aske Juul Lassen, har en skriftlig, systemisk og akademisk tilgang. I værktøjerne indgår bl.a. en selvreflektionsguide til den erfarne medarbejder, et samtaleværktøj til lederen og et organisatorisk værktøj til ledelsen, som gerne vil implementere en ny seniorpolitik.

Den anden tilgang, udviklet af Reflektor ApS, er en mere uformel samtalerække efterfulgt af en formel opsamling på seniorplaner efter samtalerne. Virksomhederne vil have mulighed for at vælge den tilgang, der bedst passer til deres kultur, eller en kombination af begge. Desuden vil der være fokus på trivsel og arbejdsmiljø gennem interviews og dialogmøder på virksomhederne. Dette skal hjælpe med at identificere og understøtte et godt og trygt arbejdsmiljø for seniorerne.

Projektet forventes ikke kun at have en positiv effekt på trivslen og overgangen til senkarrieren for seniorer i de deltagende virksomheder, men også at skabe en bredere impact gennem videndeling og certificering af virksomheder. Projektet retter sig mod 14 lokale virksomheder, med mindst 14 ledere og 140 seniormedarbejdere i arbejde og løber fra oktober 2023 til ultimo maj 2025. 


Projektets placering

Vis lokation på Google Maps