Seniorpraksis - mental sundhed sent i arbejdslivet

Et forskningsprojekt af CoRe vil understøtte seniorer i at trives på arbejdspladsen og forbedre deres arbejdsforhold, så de får en bedre mental sundhed. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 1.723.766 kr.

hands-545394_1920.jpg

Ansøger

CoRe, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Bevilling

DKK 1.996.961

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Forskning

År

2019

Længere levetid, mere arbejde

Danskeres lange levetid gør, at vi skal arbejde længere. Mindre fysisk nedslidning understøtter denne udvikling, mens mental nedslidning er et stigende problem. Med dette forskningsprojekt vil CoRe derfor støtte seniorer i at trives på arbejdspladsen og forbedre deres arbejdsforhold, så de får en bedre mental sundhed. Forskningsprojektet undersøger seniormedarbejdernes konkrete forhold på arbejdspladser i to brancher: finans og produktion.

Begge brancher oplever problemer med fastholdelse af seniormedarbejdere på grund af manglende indflydelse på arbejdsforhold, arbejdstider mm. Gennem etnologiske metoder og medarbejderinvolvering vil forskningsgruppen derfor udvikle branchespecifikke værktøjer, der kan sikre gode seniorarbejdsliv.

Projektets målgruppe er seniormedarbejdere, ledere og virksomheder i finans- og produktionsbranchen. De to brancher oplever problemer med fastholdelse og mental sundhed for seniormedarbejdere, hvorfor det er relevant at fokusere herpå. Forskningsprojektet vil involvere 6-10 arbejdspladser i første fase af projektet, og på sigt ønskes at nå ud til alle seniormedarbejdere i Danmark i de to brancher.

Seniormedarbejderes mentale sundhed

Gennem lokal viden om seniormedarbejdernes arbejde og mentale sundhed, vil CoRe udvikle initiativer, der fremmer medarbejderinvolvering. Der vil desuden udvikles modeller til, hvordan disse initiativer kan udbredes. Forskningsprojektet bygger på etnografi (deltagerobservation og kvalitative interviews) på de involverede arbejdspladser. Denne "lokale" viden bruges herefter til at udvikle lokale initiativer og skalere gennem idégenererende workshops med seniormedarbejdere, ledere, Ældre Sagen, fagforeninger samt pensionskasser.

Det er en relevant indsats, der adresserer et presserende behov i samfundet - nemlig behovet for at flere ældre bliver på arbejdsmarkedet. Idéen om at afholde workshops, hvor man i samarbejde med involverede parter analyserer data og finder interventionsmodeller, er yderst nytænkende. En beskrivelse af denne metode i formidlende artikler og den planlagte akademiske publikation vil sandsynligvis kunne inspirere til videre forskning på feltet.

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 1.996.961 kr. Læs mere om projektet her

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps