Seniorpolitik: Fastholdelse, tryghed og mental trivsel

Roskilde Universitet modtager en bevilling på 2.469.361 kr. fra Velliv Foreningen til et forskningsprojekt, der adresserer et stigende problem med mentale sundhedsudfordringer blandt +50-årige på danske arbejdspladser.

Velliv_Forskning.png

Ansøger

Per H. Jensen, Roskilde Universitet

Bevilling

DKK 2.469.361

Projektperiode

2024 - 2026

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Forskning

År

2024

Seniorpolitik som løsning

Roskilde Universitet vil med bevillingen fra Velliv Foreningen adressere det stigende problem med mentale sundhedsudfordringer blandt seniorer på danske arbejdspladser.

Mere end 50% af de +50-årige, der er i beskæftigelse, kæmper med mentale sundhedsudfordringer. Projektets grundpostulat er derfor enkelt: seniorpolitikker kan være nøglen til at mindske arbejdets belastninger og skabe balance mellem arbejdspladsens krav og medarbejdernes ressourcer, og dermed afhjælpe de mentale sundhedsudfordringer.

Som en del af projektet vil der blive gennemført 16 interventionsstudier på arbejdspladser med 30-220 ansatte, hvor seniorpolitikker endnu ikke er en integreret del af virksomhedskulturen.

Fra analyse til handling

Ved at fokusere på fem overordnede pejlemærker – rekruttering, uddannelse, fleksible arbejdsforhold, ergonomisk jobdesign og værdig afvikling – ønsker projektet at skabe en skræddersyet tilgang til seniorpolitikker, der passer til den enkelte arbejdsplads og medarbejdernes unikke behov.

Projektets resultater og erfaringer vil ikke kun blive brugt til at analysere, hvilke faktorer, der fremmer eller hæmmer udviklingen af seniorpolitikker på de 16 deltagende arbejdspladser. De vil også blive anvendt til at støtte læreprocesser, der kan hjælpe med at implementere seniorpolitikker på disse arbejdspladser.

Desuden vil projektets resultater danne grundlag for en bredere kommunikationsindsats, der sigter mod at fremme etableringen af seniorpolitikker på små og mellemstore danske arbejdspladser. Målet er at skabe balance og trivsel for den aldrende arbejdsstyrke i Danmark.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps