Psykologisk tryghed hos personalet i lærings- og behandlingsmiljøer

Psykologerne på Torvet modtager en bevilling på 1.135.766 kr. fra Velliv Foreningen til et pilotprojekt, der har til formål at afprøve en systematisk metode til at øge den psykologiske tryghed i leder- og medarbejderteams.

Velliv Vores Branche

Ansøger

Psykologerne på Torvet

Bevilling

DKK 1.135.766

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores branche

År

2023

Psykologisk tryghed i fokus 

Personalegrupper i lærings- og behandlingsmiljøer for børn og unge oplever ofte høj sygefravær og medarbejderomsætning. Dette projekt sigter derfor mod at afprøve en systematisk metode til at forbedre den psykologiske tryghed i ledelses- og medarbejderteams på 10 opholdssteder. Metoden er udviklet baseret på ledelsesforskeren Amy C. Edmondsons teori om psykologisk tryghed.

Forventningen er, at de deltagende teams vil opleve en forbedret samarbejdskultur, stærkere kommunikation, lavere stressniveau generelt og en hurtigere løsning af konflikter, samtidig med at følelsen af fællesskab øges.

Landsorganisationen for Sociale Tilbud (LOS) deltager i projektet for at øge chancen for, at konceptet potentielt kan udbredes til andre lærings- og behandlingssteder.

Udviklede værktøjer 

Projektet baserer sig på afprøvning af et eksisterende koncept med udviklede værktøjer og en digital måling kaldet "organisational scan" og "leadership toolkit." Disse værktøjer skal hjælpe virksomheder med at højne graden af psykologisk tryghed. Der vil være workshops, målinger, og analyser involveret, med fokus på onboarding af både ledere og medarbejdere, gennemførelse af trivselstests og løbende evaluering af indsatsen.

Projektet er således en omfattende proces, der inkluderer alt fra målinger og analyser til workshops og coaching af lederteam. Slutresultatet forventes at være en forbedret psykologisk tryghed på individ-, team- og lederniveau. Projektet vil kulminere i en halvdags konference, der samler op på indsatsen og forankrer de opnåede resultater på både organisatorisk og brancheniveau.

Projektet strækker sig fra medio september 2023 til ultimo august 2024 og er målrettet 16 ledere og 113 medarbejdere på 10 selvejende opholdssteder. 


Projektets placering

Vis lokation på Google Maps