Udvikling af psykologisk sikkerhed for ansatte på bo- og opholdssteder

De to selvejende institutioner Store Torøje og Højskolen Elverhøj modtager 49.932 kr. til at fremme den psykologiske sikkerhed for deres ansatte, der primært er i alderen 50+.

Store Torøje og Højskolen Elverhøj modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Opholdsstedet Store Torøje

Bevilling

DKK 49.932

Projektperiode

2021 - 2021

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Projektet er en del af en lokal indsats, som skal forbedre forholdene for en aldrende arbejdsstyrke på Stevns. Indsatsen består bl.a. af udarbejdelsen af en 3-årig handlingsplan for fastholdelse via faglig og social udvikling i medarbejdergruppen.

Trivsel og psykologisk sikkerhed

Store Torøje og Fonden Højskolen Elverhøj er to selvejende institutioner, der begge fungerer som opholdssteder for henholdsvis sårbare unge og udviklingshæmmede. Det kan være krævende for medarbejderne på institutionen, da beboerne kan have udadreagerende adfærd og følelsesmæssige udbrud. Derfor er medarbejderne i risiko for at udvikle en dårlig mental sundhed. 

Derfor vil institutionerne lave en indsats, der skal fremme den psykologiske sikkerhed for de ansatte. Projektet er en del af en lokal indsats, som skal forbedre forholdene for en aldrende arbejdsstyrke på Stevns, og målgruppen er derfor lokalt ansatte pædagoger og faglærte som ufaglærte socialarbejdere bosiddende i lokalområdet. 

De ansatte er i overvejende grad mellem 40 og 65 år, og projektets formål er at sikre, at mennesker over 50 år får de bedste rammebetingelser for at kunne trives frem til pensionsalderen i pædagog- og socialarbejdersektoren. 

Faglige aktiviteter, møder og temadage

Projektet fokuserer på psykologisk sikkerhed for de ansatte på de to bosteder. Den primære ledelsesmæssige opgave i institutionerne er bl.a. at skabe tryghed gennem kontinuerlig kompetenceudvikling. Derfor begynder projektet med lederens samling af medarbejdergruppen i begge institutioner.

Her forelægges projektets hensigter, og medarbejderne kommer med input vedrørende deres udfordringer og behov. Derefter følger en række faglige aktiviteter, møder og temadage. Den enkelte medarbejder får bl.a. 1:1 månedlig sparring med lederen om en personlig handlingsplan, og der afholdes fælles inspirationsdage.

Projektet afvikles i perioden 4. januar - 28. februar 2021 med tre efterfølgende fælles erfaring- og inspirationsdage i hhv. april, juni og september 2021. I forlængelse af projektaktiviteterne vil der være en månedsvis opfølgning med medarbejderne og forløbende medarbejderevaluering af den oplevede personlige og gruppevis psykologiske sikkerhed og formelle kompetenceudvikling. 

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 49.932 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps