Styrkelse af arbejdsfællesskabet og den psykologiske tryghed- Trivsel og relation 360 grader

Det private børnehus Troldhøj modtager en bevilling på 127.770 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der har til formål at styrke arbejdsfællesskabet og den psykologiske tryghed blandt medarbejderne.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Det private børnehus Troldhøj

Bevilling

DKK 127.770

Projektperiode

2024 - 2025

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Genopbygning efter turbulens

Det private børnehus Troldhøj har oplevet en turbulent tid med udflytning, pludselig sygdom og afgang af tidligere leder samt stor medarbejderudskiftning.

Der har således været en lang periode med turbulens på flere fronter i børnehaven, hvilket har haft den negative konsekvens, at arbejdsfællesskabet er blevet svækket.

Projektet har derfor til formål er at styrke arbejdsfællesskabet med specielt fokus på det opgaverettede og faglige fællesskab samt at øge den psykologiske tryghed. Målet er at sikre trivsel og kvalitet i løsningen af kerneopgaven: arbejdet med børnene.

Workshops og sparringssessioner 

Projektet vil blive faciliteret i samarbejde med en konsulent fra Human House, der vil lede medarbejderne gennem en række workshops og sparringsessioner. Disse aktiviteter sigter mod at styrke både det professionelle og personlige samarbejde på tværs af teamet og skabe et mere sammenhængende og trygt arbejdsmiljø.

Projektet inkluderer workshops om arbejdsfællesskaber og anvendelsen af ​​MBTI-værktøjet, der kobles til arbejdsfællesskabet. Derudover vil der være fokus på opgaverettet fællesskab og det faglige fællesskab, hvor idéer og forslag vil blive drøftet og integreret for at forbedre arbejdsmiljøet.

Projektet inkluderer også regelmæssig sparring med ledelsesslag og en styregruppe, hvilket sikrer en stærk involvering fra ledelsens side. I alt skal 1 leder og 16 medarbejdere deltage i projektet, som forløber fra den 1. februar 2024 til den 1. maj 2025.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps