Med Hjertet i mental sundhed

Mental Sundhed, Kost, Krop & Psyke modtager en bevilling på 29.800 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der sigter mod at støtte hjertepatienter og deres pårørende ved at skabe et fællesskab, hvor de kan dele glæder, bekymringer og erfaringer.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Mental Sundhed, Kost, Krop & Psyke

Bevilling

DKK 29.800

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

En støtte til hjertepatienter og deres pårørende 

Hjertepatienter kan ofte føle, at de står alene med deres sygdom og mangler ligesindede at dele glæder, sorger, bekymringer og erfaringer med.

Samtidig plages deres pårørende af tanker og bekymringer og kan føle sig ensomme og mangle viden om, hvordan de bedst kan hjælpe. De har også brug for at mødes, tale om og dele deres bekymringer.

Mental sundhed er således afgørende for trivslen hos hjertepatienter og deres pårørende. Gennem dette projekt vil man derfor give hjertepatienter og deres pårørende et fællesskab, så de ikke føler sig alene i deres situation.

Temaaftenener der skaber fællesskab og støtte 

Projektet vil konkret bestå af tre temaaftener med oplæg, vidensformidling, casebeskrivelser og øvelser. Alle tre aftener vil centrere sig om mental sundhed og vil give deltagerne en forståelse samt større bevidsthed, der kan føre til øget trivsel og færre bekymringer.

Målgruppen for projektet er både hjertepatienter og deres pårørende, idet behovet for støtte og oplysning er gældende for begge grupper.

Der vil i alt være 40 deltagende i projektet, som forløber fra februar til og med april 2024. 

 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps