Forbedre vores arbejdsmiljø og forebygge stress

Sofiebadet modtager en bevilling på 51.125 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der sigter mod at styrke arbejdsfællesskabet og det psykiske arbejdsmiljø.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Sofiebadet

Bevilling

DKK 51.125

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Nyt skub til arbejdsmiljøet

I takt med Sofiebadets udvikling fra en græsrods- og frivilligbaseret forening til et eftertragtet kultur- og badehus, ser virksomheden, hvordan travlhed udfordrer deres arbejdsgange og arbejdsklima. 

Her oplever man blandt andet, at misforståelser eller mangel på kommunikation i dagligdagen påvirker arbejdsglæden og motivationen negativt. 

Formålet med indsatsen er derfor at forbedre arbejdsfællesskabet og det psykiske arbejdsmiljø. Indsatsen finder sted fra april til oktober 2024 og involverer én leder og ni medarbejdere. 

Konsulentbistand og temperaturmåling

Indsatsen omfatter en række strategier og aktiviteter. Først og fremmest planlægges en fællesdag for alle medarbejdere, hvor emner som arbejdsfællesskab, konstruktiv kommunikation og idégenerering af konkrete tiltag står på dagsordenen.

Dette vil være en platform for dialog og udvælgelse af tiltag, samt dannelse af en arbejdsgruppe, der skal sikre implementering og løbende evaluering af initiativerne.

For at sikre en struktureret gennemførelse og evaluering, involverer indsatsen en ekstern konsulent fra Aron - Center for Bæredygtigt Arbejdsliv. Denne konsulent vil arbejde sammen med en mindre arbejdsgruppe, der mødes både selvstændigt og med konsulenten for at følge op på initiativerne. Endvidere vil der være en fællesdag med temperaturmåling på arbejdsfællesskabet for at vurdere effekten af tiltagene og identificere eventuelle yderligere behov.


 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps