Vi tager ansvar for vores arbejdsmiljø og trivsel

Organsationen AFS Interkultur modtager 47.120 kr. til at sætte fokus på den mentale sundhed på arbejdspladsen.

group-of-people-standing-indoors-3184396.jpg

Ansøger

AFS Interkultur

Bevilling

DKK 47.120

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2021

Organisationen modtager støtte til en indsats, hvor både medarbejdere og ledere får værktøjer til at forebygge og håndtere mental mistrivsel. 

Forebygge stress og langtidssygemelding

AFS Interkultur er en organisation, en non-profit udvekslingsorganisation baseret på et netværk af engagerede frivillige. Organisationen har oplevet tilfælde af stress i deres medarbejderstab, og de ønsker derfor at lave en indsats, der forebygger stress og langtidssygemeldinger.

Foreningen modtager derfor 47.120 kr. fra Velliv Foreningen til at lave et projekt, der skal styrke den mentale sundhed blandt medarbejdere og ledere.

Indsatsen skal give de ansatte værktøjer og metoder til at forebygge og håndtere mental mistrivsel.

Et stærkt arbejdsfællesskab

Projektet bliver faciliteret af arbejdsmiljøkonsulent Birgitte Glifberg, og består af udførslen af Persolog Stress Profiler, sparring og afholdelse af to temadage. Aktiviteterne henvender sig både til ledelse og medarbejdere. 

Formålet er, at medarbejdere og ledere får større viden om forebyggelse af stress og samtidigt 
styrker arbejdsmiljøet. Derudover skal indsatsen give ledelsen forskellige copingstrategier til at håndtere uhensigtsmæssig stressadfærd både på den korte og lange bane, så de kan fungere som rollemodeller for de ansatte. 

Således har indsatsen til formål at forebygge stress og skabe et stærkt arbejdsfællesskab i AFS Interkultur. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps