Forbedring af samarbejde og trivsel i voksende team

RaskRask, et udekørende massagebureau, modtager en bevilling på 58.200 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der har til formål at skabe et sundt arbejdsmiljø uden stress og frustration blandt medarbejderne.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

RaskRask

Bevilling

DKK 58.200

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Investering i trivsel

Virksomheden er vokset hurtigt på kort tid, og oplever nu øget travlhed og arbejdsbelastning som følge af den hastige vækst. Dette har medført øget arbejdsbelastning, hvilket har resulteret i uønskede stressniveauer og frustrationer hos personalet.

Projektet har derfor til formål at styrke samarbejdet og kommunikationen på tværs af medarbejdere og ledelse, med henblik på at frigive tid og ressourcer til den enkelte.

For at opnå dette, vil RaskRask i samarbejde med to erfarne konsulenter fra El-kholy Consult gennemføre en række workshops og implementeringsmøder. 

Faglige og sociale aktiviteter

Projektet indledes med en kick-off workshop, der engagerer alle medarbejdere og ledere i både faglige og sociale aktiviteter. Herefter følger to workshops med fokus på henholdsvis samarbejde og kommunikation samt træning og implementering af nye strategier.

Efterfølgende vil der være opfølgning og implementeringsmøder for at sikre, at de nye tiltag forankres i virksomhedens daglige rutiner.

I alt vil 3 ledere og 14 medarbejdere fra RaskRask deltage i projektet, der strækker sig fra den 8. januar til den 29. marts 2024.Projektets placering

Vis lokation på Google Maps