Mere trivsel - mindre stress

Palsgaard A/S vil gennemføre en stressforebyggende arbejdspladsindsats for at nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere med stress. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 155.284 kr.

Stressforedrag.JPG

Ansøger

Palsgaard A/S

Bevilling

DKK 155.284

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2019

Flere og flere virksomheder oplever et stigende antal af medarbejdere, der bliver sygemeldte med stress. Palsgaard A/S er en af de virksomheder, der hyppigt oplever dette.

Stressforbyggelse i virksomheden

Med denne indsats vil Palsgaard A/S, der er leverandør af komponenter til fødevareindustrien, tage ansvar for problemet. Virksomheden vil derfor gennemføre en stressforebyggende arbejdspladsindsats, der består af flere delkomponenter. Det drejer sig bl.a. om infomøder for medarbejdere, uddannelse af ledere i konkrete stressforebyggelsesværktøjer, formulering af en stresspolitik og uddannelse af ”stress-mentorer”. Projektet løber over fem måneder. Indsatsens primære fokus er virksomhedens ledere, men både medarbejdere, teams og organisationen inddrages i projektet. 

Fokus på forebyggende ændringer

Indsatsen bygger på traditionelle metoder og tilgange, såsom informationsmøder for medarbejdere og undervisning af ledere, der skal skabe et vidensniveau, som skal føre til konkrete ændringer på arbejdspladsen. Ændringerne vil b.la. omhandle et øget fokus på vidensdeling om stress og stressforebyggelse, kvartalsvise målinger af sygefravær, dialoger om stress til MUS-samtaler og formulering af en stresspolitik i virksomheden. Kombinationen af de traditionelle metoder og tilgange kan være med til at øge vidensniveauet om stress, så færre medarbejdere bliver sygemeldte med stress i fremtiden. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. I alt deltog 38 ledere (95 %) fra Palsgaard A/S i en lederuddannelse om stress-forebyggelse og 85 % af medarbejderne (260 medarbejdere) har deltaget i et gå-hjem-møde om stress. Derudover er 13 af medarbejderne, der blevet uddannet som stress-mentorer, som afholder kvartalsvise statusmøder og indrapporterer til direktionen ift. forslag om nye tiltag og observationer omkring arbejdspres. Projektet har ligeledes resulteret i, at der er blevet lavet en intern stresspolitik, ligesom der er indført konkrete spørgsmål i MUS og LUS processen, der relaterer sig til den mentale sundhed.

Ved en intern opfølgning gennemført 6 måneder efter projektets opstart er tilbagemeldingen fra ledergruppen, at de oplever, at der er kommet en mere åben dialog om stress.