Et socialt mødested med favnende og samlende aktiviteter

Bjerring Beboerforening modtager en bevilling på 13.805 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der sigter efter at udvide foreningens nuværende aktiviteter og gøre dem mere tilgængelige for alle beboere, uanset økonomisk situation.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Bjerring Beboerforening

Bevilling

DKK 13.805

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2024

Et lokalt fællesskab

I øjeblikket arrangeres der forskellige begivenheder i beboerforeningen, hvilke involverer brugerbetaling.

Det kan hindre flere ensomme borgere i området i at deltage i aktiviteterne, da de ikke har den økonomiske kapacitet til at deltage.

Målet med projektet er således at holde brugerbetalingen nede og gøre aktiviteterne mere tilgængelige for alle. Derved når man ud til flere ensomme og skaber en varm og åben atmosfære, hvor alle beboere kan deltage.

Foredrag og fællesspisninger

En del af initiativet inkluderer et foredrag med forfatter og debattør Karen Marie Lillelund. Derudover er Tjelle Vejrup blevet reserveret til en dameaften i januar, samt er en Beatles-aften blevet planlagt til april. Dette giver mulighed for at nå ud til en bred målgruppe i lokalsamfundet samtidig med, at der er mulighed for at organisere fællesspisning og underholdning til dameaften til en rimelig pris.

Disse arrangementer sigter mod at skabe et rum, hvor beboere på tværs af køn, alder og jobsituation kan mødes og styrke den sociale sammenhængskraft i byen.

Projektet er rettet mod beboere i Bjerring og omegn, og det forventes, at omkring 65 mennesker vil drage fordel af indsatsen. Aktiviteterne er planlagt til at blive afviklet i januar 2024.  

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps