Fællesspisning og socialt samvær

Sind København modtager 34.388 kr. til et projekt der har til formål at afhjælpe social isolation hos psykisk sårbare personer.

sind kbh 3.jpg

Ansøger

Sind København

Bevilling

DKK 34.388

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Fælles mod ensomhed og isolation

Sind København har fået en bevilling fra Velliv Foreningen til at tilbyde ensomme borgere med psykiske udfordringer fællesspisning hver anden uge. Indkøb og madlavning foretages af de frivillige i foreningen. De sørger også for at der er sikret positivt socialt samvær for alle der deltager. For at kunne deltage i fællesspisningerne skal man være medlem af foreningen. 

En gang om måneden bliver fællesspiningen kombineret med et medlemsmøde, hvor der også indgår oplæg og diskussioner. Temaerne kan blandt andet handle om psykiatrien men også om emner som kost og motion med gæsteoplæg.

Sind København har allerede testet konceptet et par gange i efteråret hvor de har fået positiv feedback fra deltagerne. Deltagerne har meldt tilbage at noget af det bedste ved arrangementerne er at de kan få lov til at skabe nye kontakter og udvide deres netværk på en tryg måde hvor maden er det fælles tredje.

Bredere netværk

Sind København har over 900 medlemmer. Til hvert fællesspisnings arrangement kan der dog kun være op til 20 deltagere, grundet størrelsen på køkkenet og de tilhørende lokaler. Dette giver dog mulighed for at flere kan besøge arrangementerne på skift, og deltagerne på den måde kan udvide deres netværk.

Formand Johannes Bertelsen forklarer hvorfor det kan være svært at danne nye relationer et sted som København. "I en storby som København kan det være vanskeligt at etablere sociale netværk, fordi vi som borgere lever meget individualiseret. Denne udfordring bliver ikke mindre, hvis man er udfordret af psykiske problemer, som ofte bevirker, at man ikke kan deltage på arbejdsmarkedet og derfor også har en dårlig økonomi".

I alt forventer Sind København at der i alt vil deltage 75 personer gennem projektets forløb på et år.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps