En sund arbejdsplads

Diabetesforeningen modtager en bevilling på 249.725 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, som skal forbedre arbejdsmiljøet og trivslen for hele organisationen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Diabetesforeningen

Bevilling

DKK 249.725

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Usikkerhed mødes med handling

Diabetesforeningen tager nu et betydningsfuldt skridt for at forbedre arbejdsmiljøet og lancerer en omfattende trivselsindsats. Arbejdspladsen har fået ny strategi og et nyt sæt leveregler, som skal understøtte foreningens forandring mod en ny tid og kamp for fortsat relevans for de mange danskere med diabetes. Dette har skabt en usikkerhed i dele af organisationen i forhold til roller, manglende tillid, silotænkning, vi-plejer-mentalitet og dermed flere sygemeldinger og stresstilfælde end tidligere. 

Samtidig er organisationen præget af ildsjæle, en idérigdom og en vilje til forandring. Projektet er sat i verden for at forene disse to sider ved at skabe et fælles kulturbillede, med et psykologisk trygt arbejdsmiljø, hvor feedback og forventningsafstemning er en naturlig del af hverdagen. Bevillingen skal derfor bruges til en indsats, der er rettet mod både ledere og medarbejdere, og som sigter mod at tackle disse udfordringer og skabe en sund samarbejdskultur, der kan håndtere de nødvendige forandringer i organisationen.

En målrettet strategi

Indsatsens aktiviteter inkluderer blandt andet en intensiv 2-dages workshop om samarbejdskultur og psykologisk tryghed. Lederne skal deltage i tre leder-labs, hvor de kan sparre med hinanden om konkrete konflikter, hvilket skal bidrage til større selvindsigt. 

Dertil vil train-the-trainer workshops og temaworkshops på gruppeniveau sikre, at værktøjerne for trivsel forankres i organisationen. Derudover skal et personaleseminar om mental sundhed skabe et fælles sprog for medarbejderne.

Projektet er forankret i en intern styregruppe, ledet af direktøren, samarbejdsudvalget og HR-chefen, der fungerer som projektleder. Samarbejdsudvalget inkluderes løbende og fungerer som ambassadører for projektet i medarbejdergruppen. Målet er at se resultaterne i den årlige trivselsmåling og opnå en nedgang i sygefraværet. Gennem ledertræning i blandt andet feedback, stresshåndtering og planlægning, samt en fælles forståelse af kulturen og forandringsrejsen blandt medarbejderne, stræber Diabetesforeningen efter en markant forbedring af arbejdsglæden og den mentale sundhed på arbejdspladsen.

Projektet strækker sig fra oktober 2023 til december 2024, hvor 12 ledere og 65 medarbejdere vil få glæde af indsatsen.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps