Nye metoder til at skabe et godt arbejdsmiljø i frivillige organisationer og foreninger

Ingerfair ApS modtager 495.120 kr. til at udarbejde et vidensprojekt, der skal kortlægge årsager til dårligt psykisk arbejdsmiljø i frivillige organisationer og udvikle konkrete værktøjer til at forebygge og skabe handlekraft blandt ledere og medarbejdere.

AdobeStock_101765824.jpeg

Ansøger

Ingerfair ApS

Bevilling

DKK 495.120

Projektperiode

2019 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Analyse og kampagne

År

2019

Ingerfair – et konsulentfirma for frivilligorganisationer i Danmark - vil med dette vidensprojekt kortlægge årsager til dårligt psykisk arbejdsmiljø i frivillige organisationer. Derudover vil Ingerfair udvikle konkrete værktøjer til at forebygge og skabe handlekraft blandt ledere og medarbejdere.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø

Ca. 5% af arbejdsstyrken er beskæftiget i den frivillige sektor, men der er begrænset viden om deres trivsel. En undersøgelse fra Dansk Magisterforening viser, at 29% af de ansatte i disse organisationer oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvilket er dobbelt så mange som gennemsnittet i alle brancher. Andre undersøgelser peger på, at usikre ansættelsesvilkår, dårlig ledelsesmæssig opgaveprioritering samt en kultur for konstant overarbejde er faktorer, der hæmmer et godt psykisk arbejdsmiljø. Med denne indsats vil Ingerfair ApS lave en række aktiviteter, der er med til at etablere et solidt vidensgrundlag, der adresserer udfordringerne med det psykiske arbejdsmiljø i frivillige organisationer. Derfor vil de udarbejde en række workshops med eksperter, bestyrelsesmedlemmer og lignende, som skal være med til at udvikle løsninger på baggrund af den etablerede viden. Projektet resulterer i et metodekatalog, en podcast og artikler, der alle målrettes medarbejdere og ledere i frivillige organisationer. 

En indsats for medarbejdere og ledere i frivillige organisationer

Projektet er målrettet medarbejdere og ledere i frivillige organisationer. Frivillige organisationer defineres i projektet som en organisation, der har aktive frivillige og/eller medlemmer, hvor organisationen er afhængig af den frivillige indsats for at nå organisationens mål. De repræsenterer ca. 136.000 heltidsansatte fordelt på 12 sektorer. Velliv Foreningen vurderer derfor, at det er en relevant og nytænkende indsats, der adresserer et behov i nonprofitorganisationer, som ofte er udfordrede på det psykiske arbejdsmiljø. Desuden kan den viden, der produceres i projektet, bruges af branche- og paraplyorganisationer til at påvirke og udvikle organisationernes strukturer. Netop den stærke vidensdeling gennem paraplyorganisationer kan være med til at nedbryde barrierer og aftabuisere et felt, hvor medarbejdere brænder for at gøre en forskel. Det kalder på særlige ledelseskompetencer og et fokus på at skabe et positivt psykisk arbejdsmiljø. Derfor støtter Velliv Foreningen glædeligt indsatsen. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Kortlægningen af årsager til dårligt psykisk arbejdsmiljø indikerer, at ansatte i frivillige organisationer på en række beskyttende faktorer for psykisk arbejdsmiljø scorer lavere end den gennemsnitlige lønmodtager. Det gælder henholdsvis på de beskyttende faktorer engagement og mening med deres arbejde, rolleklarhed og tydelighed omkring krav til egen rolle, samt mulighed for at løse opgaver. Kortlægningen viser endvidere, at de ansatte scorer lavere på oplevelsen af ledelseskvalitet og mulighed for at få støtte fra nærmeste leder og anerkendelse. Omvendt viser kortlægningen, at ansatte i frivillige organisationer på en række belastende faktorer for psykisk arbejdsmiljø scorer højere end den gennemsnitlige lønmodtager, det gælder større følelsesmæssige krav i deres arbejde, større arbejdsmængde og en højere forekomst af mobning. De samlede resultater fra kortlægningen findes her.

Udover resultaterne fra kortlægningen har arbejdet i projektet resulteret i et inspirationskatalog, der bidrager med viden om, hvordan frivillige organisationer kan skabe systematik omkring arbejdet med arbejdsmiljø. Inspirationskataloget findes her.