Det stærke fællesskab

Sdr. Feldings Efterskole modtager en bevilling på 159.980 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø og styrke det sociale sammenhold blandt medarbejderne.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Sdr. Feldings Efterskole

Bevilling

DKK 159.980

Projektperiode

2024 - 2025

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2024

Workshops skal fremme samarbejde og tryghed

Bevillingen fra Velliv Foreningen på 159.980 kr. skal bruges til en række workshops, der er designet til at fremme samarbejde og psykologisk tryghed på Sdr. Feldings Efterskole. 

En af indsatsens første aktiviteter vil være en dialog baseret på APV’en fra efteråret 2023. Denne skal skabe en grundlæggende forståelse af de nuværende udfordringer og behov i medarbejdergruppen. Gennem dialogen vil det blive klart, hvilke områder der kræver særlig opmærksomhed, og hvordan medarbejderne kan samarbejde mere effektivt om disse.

Efter den indledende dialog vil der blive afholdt workshops med fokus på at pleje og styrke arbejdsfællesskabet. Her vil deltagerne få mulighed for at identificere handlinger, der kan bidrage til et sundere og stærkere arbejdsfællesskab. Det forventes, at disse workshops vil være med til at øge forståelsen og respekten for hinandens forskelligheder og præferencer.

Parallelt med workshopsne vil der være et særligt forløb med ledelsessparring. Dette forløb skal hjælpe ledelsen med at integrere de nye arbejdsmetoder og sikre, at ændringerne bliver forankret i organisationen.

Reducere stress og forbedre kommunikation

Hovedformålet med projektet er at reducere stress og forbedre kommunikationen blandt medarbejderne. Sdr. Feldings Efterskole har tidligere oplevet udfordringer med at håndtere de høje følelsesmæssige krav, som arbejdet på en efterskole indebærer. Ved at styrke samarbejdet og den psykologiske tryghed håber skolen at skabe en mere stabil og positiv arbejdsplads.

Det stærke fokus på arbejdsfællesskab og kommunikation skal ikke kun komme medarbejderne til gode, men også eleverne, som vil drage fordel af at have lærere og personale, der arbejder godt sammen og trives i deres job. Det forventes, at de nye tiltag vil have en positiv indvirkning på hele skolens miljø og kultur.

Med 23 medarbejdere og 4 ledere involveret i projektet, ser Sdr. Feldings Efterskole frem til at skabe en arbejdsplads, hvor alle føler sig trygge, anerkendte og motiverede. Indsatsen vil give medarbejderne værktøjer til bedre at kunne håndtere stress og følelsesmæssige krav, og vil forhåbentlig resultere i færre sygemeldinger og en højere grad af arbejdsglæde.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps