Fælles fundament og spirende samarbejde

Torneløkke Anlægsgartner & Servicefirma ApS modtager en bevilling på 246.300 kr. fra Velliv Foreningen til at gennemføre en trivselsfremmende indsats på hele virksomheden.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Torneløkke Anlægsgartner & Servicefirma ApS

Bevilling

DKK 246.300

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Kulturændring

For Torneløkke Anlægsgartner & Servicefirma ApS er det tydeligt, at der er nødt til at ske en kulturændring i virksomheden.

Virksomheden ønsker at tackle udfordringer med kommunikation og samarbejde, da medarbejdergruppen har begrænset kontakt med hinanden på tværs. Den begrænset kontakt kan give udfordringer i forhold til at forstå hinandens arbejdsopgaver og tænke hinanden ind i arbejdsdagen. Derfor skal bevillingen fra Velliv Foreningen bruges på en indsats, der skal hjælpe til netop dette.

Hos virksomheden er der en ubalance i kønssammensætningen blandt medarbejderne, hvilket stemningen i virksomheden bærer præg af. Det kommer dels til udtryk gennem en til tider hård omgangstone og en kultur, hvor man ikke taler om hvordan man har det - og slet ikke det, der kan være svært.

En helhedsorienteret tilgang til forandring

For at ændre på dette vil indsatsen indebære en omfattende trivselsundersøgelse ved projektets begyndelse, midtvejs og ved slutningen for at måle og analysere fremskridt og områder, der kræver yderligere fokus.

Alle medarbejdere vil deltage i relevante foredrag, og der planlægges fire teamdage fokuseret på kommunikation, samarbejde og tonen på arbejdspladsen. Desuden vil et lederseminar og løbende trivselsmøder støtte de fem ledere og 35 medarbejdere i denne transformationsrejse. En ny mentorordning vil også blive introduceret som en del af den langsigtede strategi for bæredygtig forandring.

Den planlagte projektperiode strækker sig fra den 1. oktober 2023 til den 31. december 2024 og involverer aktivt fem ledere og 35 medarbejdere. Målet er at skabe en arbejdskultur præget af trivsel, hvor kommunikationen er åben, samarbejdet er stærkt, og medarbejderne føler sig trygge. Torneløkke Anlægsgartner & Servicefirma ApS ser frem til at skabe en positiv forandring og styrke fællesskabet på arbejdspladsen.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps