Trivsel og fællesskab på Gallo-skolen

Gallo Skolen er en kreativ skole for personer med psykiske problemer eller stress. Velliv Foreningen donerer 40.000 kr. til en indsats, hvor skolen vil arrangere sociale arrangementer for eleverne.

19-0475 - Trivsel og fællesskab på Gallo-skolen. kopiiii.jpg

Ansøger

Gallo Skolen

Bevilling

DKK 40.000

Projektperiode

2020 - 2020

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2019

Gallo Skolen vil bl.a. arrangere en sommer-og juleafslutning samt en udflugt for skolens elever.

Fællesskab og mindre ensomhedsfølelse

Antallet af danskere med psykiske problemer eller stress er stigende. Gallo Skolen er en kreativ skole for personer med psykiske problemer eller stress i Århus-området, hvor der er særligt tilrettelagt undervisning på små hold. Skolen har eksempelvis en særlig indsats rettet mod personer, der lider af stress, hvor de kan deltage i et tegneforløb. Denne indsats har til formål at skabe rammerne for, at eleverne på skolen kan deltage i sociale aktiviteter sammen i regi af skolen. Det skal være med til at give eleverne et fællesskab med personer, der har lignende erfaringer som dem selv, hvilket kan mindske elevernes ensomhedsfølelse. 

Undervisning for psykisk sårbare mennesker

Gallo Skolen har eksisteret siden 1988, hvor de har tilbudt tilrettelagt undervisning for psykisk sårbare mennesker. De sociale aktiviteter kan skabe et socialt fællesskab, der kan være med til at øge trivslen for eleverne og mindske deres ensomhedsfølelse. Indsatsen er målrettet elever, undervisere og frivillige på Gallo Skolen. Skolen drives som en forening, og eleverne er alle voksne personer over 18 år. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 40.000 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps