Nyhed 31.03.2022

Støtte til flygtninge fra Ukraine

ukraine 2.jpg

Velliv Foreningens bestyrelse har vedtaget en ekstraordinær uddeling på i alt 7,5 mio. kr.

Donationen går til seks større danske civilsamfundsorganisationer: Red Barnet 1.000.000 kr., Røde Kors 1.250.000 kr., Dansk Flygtningehjælp 3.300.000 kr., Kirkens Korshær 500.000 kr., KFUM’s Sociale Arbejde 1.250.000 kr., Frelsens Hær, 200.000 kr. Organisationerne forbereder i disse dage en række indsatser, der skal styrke den mentale sundhed blandt flygtninge, der er påvirket af krigen i Ukraine, og flygtet til Danmark.

Donationsmodtagerne er:

Red Barnet - 1.000.000 kr.
Materialer og erfaringer til pædagoger og lærere, der skal tage imod de ukrainske børn – en videreudvikling af konceptet ”fra flugt til skolegang”, så det pædagogfaglige personale ved hvad de skal gøre.

 

Røde Kors 1.250.000 kr.
Tryghedszoner ved grænsen og på udvalgte togstationer, hvor der vil være børnehjørne, hvileområde, informationsstand, en café med forplejning og mulighed for wifi/opladning af telefon. Der vil også være fokus på psykisk førstehjælp.

Aktivering og opkvalificering af netværk i kommunerne til modtagelse af flygtninge lokalt. Indsatsen består primært af peer-to-peer hjælp, sproghjælp, gruppesamtaler og netværksaktiviteter.

 

Dansk Flygtningehjælp 3.300.000 kr.
Gruppeforløb målrettet forældre, unge og børn – peer-to-peer på ukrainsk. Temaerne handler om det at være i et nyt land, stress, traumer og savn.

Oplæg, undervisning og fyraftensmøder for kommunale medarbejdere bliver frontpersonale.

Psykosocial 1-1 støtte til flygtninge for at forebygge psykiske og sociale problemer relateret til flugten og de traumer, der her er fulgt med.

 

Kirkens Korshær kr. 500.000 kr.
Spisefællesskabsarrangementer i de større varmestuer i byerne, hvor flygtningene placeres.

 

KFUM’s Sociale Arbejde 1.250.000 kr.
Igangsættelse af mødesteder i 10-14 af KFUM’s eksisterende caféer, hvor flygtninge kan mødes med herboende ukrainere. Inklusiv brobygning til lokalsamfundet (herunder økonomisk rådgivning, retshjælp og tilbud om bisiddere).

 

Frelsens Hær 200.000 kr.
Terapi og støtte til flygtningene.