Gå til sidens indhold
Mental sundhed

Forskere vil skabe manual for god tone på arbejdspladsen

Nyt forskningsprojekt skal med støtte fra Velliv Foreningen undersøge årsagerne til krænkende handlinger på arbejdspladsen, og hvordan de kan forebygges.

NFA og SDU modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Næstefter coronakrisen var krænkende handlinger på arbejdspladsen det helt store tema for 2020. En række historier om krænkende handlinger som diskrimination, chikane og mobning kom frem og blev flittigt debatteret på tværs af arbejdspladser og brancher.

Hvorfor er den negative kultur så udbredt?
I 2020 har Syddansk Universitet (SDU) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) fået 2.590.767 kr. af Velliv Foreningen til at undersøge årsagen til krænkende handlinger, og hvordan man kan forebygge og håndtere dem. Et projekt, der blandt andet skal munde ud i en manual for god tone til arbejdspladserne.

Der er god grund til at kigge nærmere på emnet. Tal tyder nemlig på, at krænkende handlinger på arbejdspladsen kan være et relativt udbredt fænomen, især de former som er i den milde ende som drillerier, nedsættende bemærkninger osv.

Udbredelsen af mobning og andre krænkende handlinger er bl.a. taget op i en større gennemgang af forskningen på området fra 2011. Her konkluderer forskerne, at op til 20% af alle erhvervsaktive lejlighedsvist oplever at blive udsat for krænkende handlinger i en eller anden form på arbejdspladsen.

Det tal vil Jesper Kristiansen, seniorforsker fra NFA, og resten af forskerholdet fra NFA og SDU bringe ned:

”Ingen bryder sig om at blive udsat for ondsindet drilleri, mobning, chikane, diskrimination eller lignende på arbejdspladsen. Alligevel sker det mange steder. Det rejser flere spørgsmål, fx: Hvorfor hersker der en negativ kultur så mange steder, og hvad kan man gøre for at ændre dette til en mere positiv kultur med en respektfuld omgangstone?”

Ifølge Jesper Kristiansen er der mange gode grunde til at have fokus på at skabe en god og respektfuld omgangstone på arbejdspladsen. Det behøver ikke kun at være at undgå en mediesag, der pludselig blusser op:

”Krænkende handlinger er forbundet med øget mistrivsel og dårligere mental sundhed hos medarbejdere, det går ud over. Kolleger, der er vidne til krænkende handlinger, kan også kan udvikle stresssymptomer. Og virksomhederne kan få problemer med øget sygefravær og nedsat produktivitet,” siger seniorforskeren.

Projekt med potentiale for flere virksomheder
Hos Velliv Foreningen, der arbejder for at fremme mental sundhed i arbejdslivet, er det potentialet for at udbrede resultaterne af projektet til mange arbejdspladser, der er hovedårsagen til støtten på 2.590.767 kr.

”Der er begrænset viden og forskning i, hvilken betydning arbejdspladsens kultur har for, hvordan krænkende handlinger opstår, og hvordan ledere og medarbejdere kan sætte ind mod dem og forebygge. Og så må man jo sige, at det taler ind i et meget specifikt problem for den mentale sundhed på arbejdspladserne, som der er stor opmærksomhed på for tiden,” siger Lars Bo Pedersen, programchef for almennyttige uddelinger hos Velliv Foreningen.

 

Om projektet

Projektet er todelt:

Først interviewes ledere og medarbejdere på to virksomheder. Deres oplevelser med eller observationer af krænkende handlinger bliver herefter afdækket og analyseret. Derudover laves en spørgeskema­undersøgelse for at se, hvordan arbejdspladsens kultur er med til at hæmme eller fremme krænkende handlinger. På baggrund af det vil virksomhederne indgå i et forløb, hvor forskerholdet forsøger at fremme en kultur med godt kollegaskab på arbejdspladsen.

Efterfølgende udarbejder forskerholdet en manual, som bygger på de erfaringer, som andre virksomheder kan bruge til at ændre en negativ kultur.

Projektet og den færdige manual for god tone forventes færdiggjort i januar 2023.

Relaterede nyheder
Mental sundhed

Byggebranchen skal styrke unges mentale sundhed

Der kommer mere fokus på de mentale udfordringer for unge og nyansatte i byggebranchen. BFA Bygge & Anlæg udvikler sammen med en række eksperter en ny vejledning, hvor viden om mentale udfordringer supplerer de formelle krav.

Læs mere
Mental sundhed

Buschauffører skal lære at forebygge vold og konflikter

Mængden af vold mod københavnske buschauffører er stigende. Derfor skal buschaufførerne hjælpe hinanden til at håndtere konflikter, der kan føre til vold og trusler i bussen. Det hjælper ikke kun den fysiske, men også den mentale sundhed.

Læs mere